Lista ekspertów i sekretarzy kadencji 2016 – 2019

Komisja przy realizacji zadań korzysta z recenzji, raportów zespołów oceniających sporządzanych przez członków oraz ekspertów. Zgodnie z par. 15 Statutu PKA ekspertem może być: 1) nauczyciel akademicki; 2) student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 3) osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentująca ich organizacje; 4) międzynarodowy ekspert do spraw zapewnienia jakości kształcenia.

W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć również osoba pełniąca funkcję sekretarza. Członkowie, eksperci oraz osoby pełniące funkcję sekretarza zespołu oceniającego są obowiązani przestrzegać Kodeksu etyki, znać zasady funkcjonowania Komisji oraz stosować przyjęte przez nią szczegółowe kryteria oceny i procedury.

Dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina: archeologia

 • prof. dr hab. Andrzej Buko
 • dr hab. Marcin Ignaczak

dyscyplina: bibliologia i informatologia

 • dr hab. Mirosław Górny
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • dr hab. Bożena Koredczuk

dyscyplina: filozofia

 • prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • dr hab.Anna Brożek
 • prof. dr hab.Piotr Gutowski
 • dr hab. Leon Miodoński
 • dr hab. Natasza Szutta

dyscyplina: historia sztuki i ochrona dóbr kultury

 • dr hab. Andrzej Betlej
 • dr hab. Jarosław Jarzewicz
 • dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
 • dr  hab. Piotr Juszkiewicz
 • dr hab. Aneta Kramiszewska

dyscyplina: kulturoznawstwo

 • dr hab. Dorota Fox
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • dr hab. Iwona Kurz
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr hab. Violetta Wróblewska
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

dyscyplina: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Anglistyka

 • dr Clarinda Calma
 • dr hab Maria Jodłowiec
 • prof. dr hab. Wojciech Kalaga
 • dr hab. Zbigniew Możejko
 • prof. dr hab. Mirosław Pawlak
 • dr hab Beata Piątek
 • prof. dr hab. Bożena Rozwadowska
 • prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
 • dr hab. Ariadna Strugielska
 • dr hab. Agnieszka Uberman
 • prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Germanistyka

 • dr hab. Anna Górajek
 • prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
 • dr hab. Robert Małecki
 • dr hab. Beata Mikołajczyk
 • dr hab. Jacek Szczepaniak
 • dr hab. Zenon Weigt

Romanistyka

 • prof. dr hab. Mieczysław Gajos
 • dr hab. Alicja Kacprzak
 • prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
 • prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
 • dr hab. Maciej Smuk

Rusycystyka i slawistyka

 • dr hab. Andrzej Charciarek
 • prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
 • prof. dr hab. Anna Warda
 • dr hab. Henryk Jaroszewicz
 • dr hab. Marzanna Kuczyńska

Orientalistyka

 • prof. dr hab. Andrzej Pisowicz

Skandynawistyka

 • dr hab. Dominika Skrzypek

Filologia klasyczna

 • prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

Sinologia

 • dr hab. Ewa Zajdler

Finologia bałtycka

 • prof. dr hab. Nicole Nau

Filologia fińska

 • dr hab. Bolesław Mrozewicz

Filologia iberyjska

 • prof. dr hab.Beata Baczyńska
 • dr hab. Karolina Kumor

Filologia polska

 • dr hab. Joanna Wójcik
 • prof. dr hab. Joanna Pyszny
 • dr hab. Violetta Wróblewska

Filologia węgierska

 • dr hab. Grzegorz Bubak

 

dyscyplina: etnologia

 • dr hab. Waldemar Kuligowski

dyscyplina: historia

 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
 • prof. dr hab. Cezary Kuklo
 • dr hab. Kazimierz Miroszewski
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński

dyscyplina: nauki o sztuce

muzykologia

 • dr hab. Zofia Fabiańska
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • dr hab. Ryszard Wieczorek

dyscyplina: nauki o rodzinie

 • dr hab. Małgorzata Duda
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • dr hab. Elżbieta Osewska
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala

dyscyplina: religioznawstwo

 • Dr hab. Agata Nalborczyk

dziedzina nauk teologicznych

 • Dr hab. Beata Bilicka
 • Ks dr hab. Grzegorz Chojnacki
 • Ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • Ks. prof. dr hab. Józef Stala

dyscyplina: ekonomia

 • dr hab. Teresa Bednarczyk
 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Elżbieta Bukalska
 • prof. dr hab. Wanda Gaczek
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Bogusław Plawgo
 • prof. dr hab. Barbara Pogonowska
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
 • dr hab. Mieczysław W. Socha
 • dr hab. Agata Sudolska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • dr hab. Julita Wasilczuk
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • dr hab. Piotr Zmyślony

dyscyplina: finanse

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • dr hab. Robert Kowal
 • dr hab. Robert Kowalak
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski

dyscyplina: nauki o zarządzaniu

 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Elżbieta Bukalska
 • dr hab. Witold Kowal
 • dr hab. Robert Kowalak
 • prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
 • dr hab. Bogusław Plawgo
 • dr hab. Agata Sudolska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • dr hab. Julita Wasilczuk
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • dr hab. Piotr Zmyślony

dyscyplina: towaroznawstwo

 • prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

Dziedzina nauk społecznych

dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności

 • prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski
 • dr hab. Janusz Karpowicz
 • dr hab. Marek Kulisz
 • dr hab. Krzysztof Ligęza
 • dr hab. Mirosław Minkina
 • dr Bartłomiej Pączek
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek
 • prof. dr hab. Stanisław Sirko
 • dr inż. Zbigniew Skwarek
 • prof. dr hab. Adam Tomaszewski
 • prof. dr hab. Jarosław Antoni Wołejszo

dyscyplina: psychologia

 • prof. dr hab. Mariola Bidzan
 • dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • dr hab. Danuta Borecka-Biernat
 • dr hab. Aneta R. Borkowska
 • prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
 • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała
 • dr hab. Romuald Debris
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • dr hab. Zbigniew Gaś
 • prof. dr hab. Jan Kaiser
 • prof. dr hab. Władysław Łosiak
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • prof. dr hab. Zofia Ratajczak
 • dr hab. Zbigniew Spendel
 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska
 • dr hab. Janusz Zdebski

dyscyplina: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski
 • dr hab. Krzysztof Gajdka
 • dr hab. Andrzej Kazimierz Kozieł
 • dr hab. Piotr Pawełczyk
 • dr hab. Teresa Sasińska-Klas
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

dyscyplina: nauki o polityce publicznej

 • dr hab. Sławomir Gawroński
 • dr hab. Jerzy Krzyszkowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Piątek
 • dr hab. Monika Szpringer

dyscyplina: socjologia

 • ks. dr hab. Tadeusz Bąk
 • prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski
 • ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski
 • dr hab. Hanna Mamzer
 • prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
 • dr hab. Andrzej Niesporek
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • prof. dr hab. Jan Róg
 • prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
 • ks. dr hab. Leon Szot
 • dr hab. Monika Szpringer
 • dr Waldemar Urbanik
 • dr hab. Piotr Wróblewski

dyscyplina: nauki o polityce

 • prof. dr hab. Roman Bäcker
 • prof. dr hab. Zbigniew Blok
 • prof. dr hab. Henryk Chałupczak
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • dr hab. Jacek Czaputowicz
 • dr Michał Gołoś
 • dr hab. Wawrzyniec Konarski
 • prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • dr hab. Ewa Marciniak
 • dr hab. Janusz Mieczkowski
 • dr hab. Marian Mitręga
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • dr Monika Poboży
 • dr hab. Jerzy Sielski
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • dr hab. Tadeusz Wallas
 • dr hab. Jan Waskan
 • prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

dyscyplina: pedagogika

 • dr hab. Ewa Bochno
 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
 • dr hab. Beata Jachimczak
 • dr hab. Ewa Jarosz
 • prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka
 • prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
 • dr hab. Roman Leppert
 • prof. dr hab. Bożena Matyjas
 • dr hab. Grzegorz Michalski
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • dr hab. Sławomir Przybyliński
 • ks. dr hab. Adam Solak
 • dr hab. Renata Stojecka-Zuber
 • dr hab. Alicja Szerląg
 • dr hab. Monika Szpringer
 • prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański
 • prof. dr hab. Stefania Walasek
 • prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska

Dziedzina nauk prawnych


dyscyplina: nauki o administracji

 • dr hab. Tadeusz Biernat
 • dr hab. Ewa Katarzyna Czech
 • dr hab. Waldemar Hoff
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • dr Zbigniew Markwart
 • dr Beata Paxford
 • dr Monika Poboży
 • dr Piotr Sitniewski
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Krystyna Wojtczak

dyscyplina: prawo

 • dr hab. Tadeusz Biernat
 • dr hab. Ewa Katarzyna Czech
 • dr Michał Domagała
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • dr hab. Waldemar Hoff
 • dr hab. Jan Mariusz Izdebski
 • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca
 • prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • dr Zbigniew Markwart
 • dr Beata Paxford
 • dr hab. Maciej Perkowski
 • dr Piotr Sitniewski
 • prof. dr hab. Janusz Sługocki
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • dr hab. Patrycja Suwaj
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Krystyna Wojtczak

dyscyplina: prawo kanoniczne

 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

Dziedzina nauk chemicznych

dyscyplina: chemia

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Maria Czaja
 • dr hab. Lucjan Chmielarz
 • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
 • prof. dr hab. Anatol Kojło
 • dr hab. Andrzej Kudelski
 • dr hab. Wojciech Kujawski
 • prof. dr hab. Jolanta Kumirska
 • prof. dr hab. Artur Michalak
 • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
 • dr hab. Robert Zakrzewski

dyscyplina: biochemia

 • prof. dr hab. Maciej Garstka
 • prof. dr hab. Krzysztof Rolka

dyscyplina: technologia chemiczna

 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Dziedzina nauk fizycznych


dyscyplina: astronomia

 • prof. dr hab. Sławomir Breiter
 • prof. dr hab. Michał Jaroszyński
 • dr hab. Marek Nikołajuk

dyscyplina: biofizyka

 • prof. dr hab. Andrzej Dobek

dyscyplina: fizyka

 • prof. dr hab. Kazimierz Bodek
 • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
 • dr hab. Robert Kucharczyk
 • prof. dr hab. Adam Lipowski
 • prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
 • prof. dr hab. Hanna Pawłowska
 • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
 • dr hab. Eryk Wolarz

Dziedzina nauk matematycznych


dyscyplina: informatyka

 • dr Jakub Kozik
 • dr hab. Dominik Ślęzak
 • dr hab. Paweł Woźny

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Grzegorz Bobiński
 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Jurek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
 • dr hab. Janusz Morawiec
 • dr hab. Tomasz Połacik
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
 • dr hab. Paweł Traczyk
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

obszar nauk przyrodniczych

Dziedzina nauk fizycznych


dyscyplina: biochemia

 • prof. dr hab. Maciej Garstka
 • prof. dr hab. Grażyna Kłobus

dyscyplina: mikrobiologia

 • prof. dr hab.Maria Dynowska

dyscyplina: biologia

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki
 • dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń
 • dr hab. Małgorzata Duda
 • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
 • dr hab. Katarzyna Potyrała
 • dr hab. Justyna Rogalska
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • dr hab. Bożena Witek

dyscyplina: biofizyka

 • dr hab. Bogdan Banecki
 • prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki
 • prof. dr hab. Wiesław Nowak

dyscyplina: ochrona środowiska

 • dr hab. Piotr Rutkowski

dyscyplina: biotechnologia

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki
 • prof. dr hab. Małgorzata Gaj
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Dziedzina nauk o Ziemi


dyscyplina: geografia

 • dr hab. Jarosław Balon
 • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • dr hab. Sylwia Kulczyk
 • prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
 • dr hab. Mariusz Rzętała

dyscyplina: geologia

 • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewic
 • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

 

dyscyplina: oceanologia

 • dr hab. Mariusz Sapota

 

obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Dziedzina nauk rolniczych


dyscyplina: biotechnologia

 • prof. dr hab. Cezary Mądrzak
 • prof. dr hab.Wojciech Pląder
 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński

dyscyplina: rybactwo

 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. Krzysztof Formicki

dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 • prof. dr hab. Bogusław Michalec

dyscyplina: inżynieria rolnicza

 • prof. dr hab. Tomasz Dobek
 • prof. dr hab. Edmund Dulcet
 • prof. dr hab. Jerzy Weres
 • dr hab. inż. Witold Zychowicz

dyscyplina: ogrodnictwo

 • dr hab. Renata Dobromilska
 • dr hab. Hanna Dorna
 • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 • dr hab. Monika Bronkowska
 • prof. dr hab. Janusz A. Czapski
 • dr hab. inż. Ewa Domin
 • prof. dr hab. Mariola Friedrich
 • prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • dr hab. inż. Iwona Konopka
 • dr inż. Karol Krajewski
 • dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska
 • dr hab. Mariusz Witczak

dyscyplina: oagronomia

 • dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki
 • dr hab. Katarzyna Panasiewicz
 • dr hab. inż. Jerzy Przyborowski
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński
 • prof. dr hab. Jacek Żarski

dyscyplina: zootechnika

 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki
 • prof. dr hab. Anna Rekiel
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak
 • prof. dr hab. Jan Udała

Dziedzina nauk leśnych


dyscyplina: leśnictwo

 • prof. dr hab. Andrzej Czerniak
 • prof. dr hab. Zbigniew Sierota

dyscyplina: drzewnictwo

 • prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki

Pozostali eksperci Zespołu posiadający dorobek naukowy w zakresie:

architektury krajobrazu

 • dr inż. arch. Wiesława Gadomska
 • dr hab. inż. Małgorzata Milecka
 • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
 • dr inż. Przemysław Wolski
 • dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

towaroznawstwa

 • dr inż. Karol Krajewski
 • dr hab. Stanisław Popek

Dziedzina nauk technicznych

dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • dr inż. arch. Agata Gawlak
 • dr hab. inż. Barbara Gronostajska
 • prof. dr hab. inż. Marzanna Jagiełło
 • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska
 • prof. dr hab. inż. Lucyna Nyka
 • prof. dr hab. inż. arch. Jan Marian Rabiej
 • dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
 • dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz

dyscyplina: geodezja i kartografia

 • dr hab. inż. Jerzy Ireneusz Chmiel
 • dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski
 • dr inż. Tadeusz Dąbrowski
 • dr hab. inż. Wiesław Galor
 • prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

dyscyplina: inżynieria chemiczna

 • dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Hapanowicz
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło

dyscyplina: inżynieria środowiska

 • prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
 • dr hab. inż. Lidia Dąbek
 • dr hab. inż. Dariusz W. Kowalski
 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek

dyscyplina: inżynieria produkcji

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

dyscyplina: automatyka i robotyka

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • dr hab. inż. Andrzej Kasiński
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
 • dr hab. inż. Andrzej Myśliński
 • dr hab. Ewa Pawłuszewicz

dyscyplina: telekomunikacja

 • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski
 • dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski

dyscyplina: górnictwo i geologia inżynierska

 • dr hab. inż. Marek Pozzi

dyscyplina: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • dr hab. inż. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
 • dr hab. inż. Jolanta Pauk
 • dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
 • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
 • dr hab. Jacek Tarasiuk
 • dr inż. Magdalena Ziąbka
 • dr hab. inż. Mariusz Zubert

dyscyplina: mechanika

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 • dr hab. inż. Adam Kulawik
 • dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
 • dr hab. inż. Adam Marciniec
 • dr inż. Ryszard Szczebiot

dyscyplina: technologia chemiczna

 • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera

dyscyplina: budownictwo

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
 • dr hab. inż. Anna Małgorzata Halicka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
 • prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
 • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
 • dr hab. inż. Jakub Marcinowski
 • prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
 • dr hab. inż. Mieczysław Połoński
 • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
 • dr hab. inż. Piotr Srokosz
 • dr hab. inż. Szczepan Woliński

dyscyplina: informatyka

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
 • prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel
 • prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski
 • dr hab. inż. Adam Kulawik
 • prof. dr hab. Bohdan Macukow
 • dr hab. Zygmunt Mazur
 • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
 • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
 • dr hab. inż. Małgorzata Sterna
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa
 • dr hab. inż. Robert Wrembel
 • prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
 • dr hab. inż. Andrzej Żak

dyscyplina: transport

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

dyscyplina: elektronika

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
 • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
 • dr hab. inż. Witold Machowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
 • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński

dyscyplina: elektrotechnika

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
 • dr hab. inż. Andrzej Bień
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

dyscyplina: inżynieria materiałowa

 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk
 • dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
 • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki
 • dr hab. inż. Maria Sozańska
 • dr hab. Jacek Tarasiuk

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
 • prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Andrzej Typiak
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek

dziedzina nauk medycznych oraz dziedzina nauk o zdrowiu

dyscyplina: medycyna i biologia medyczna

 • dr hab. Anna Abramczyk
 • prof. dr hab. Zbigniew Celewicz
 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr Tomasz Dawskiba
 • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • dr Grażyna Franek
 • dr Mariola Głowacka
 • dr hab. Mariusz Goniewicz
 • dr Lidia Huber
 • dr hab. Anna Beata Pacian
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
 • prof. dr hab. Jacek Klawe
 • prof. dr hab. Józef Kobos
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Maciej Krawczyk
 • dr hab. Małgorzata Krawczyk – Kuliś
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
 • dr hab. Anna Machoy – Mokrzyńska
 • dr Iwona Maciąg – Tymecka
 • prof. dr hab. Piotr Małkowski
 • prof. dr hab. Janusz Moryś
 • dr hab. Maria Kłopocka
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
 • prof. dr hab. Andrzej Pająk prof.
 • dr hab. Leszek Pączek
 • dr Barbara Prażmowska
 • dr hab. Olimpia Sipak-Szmigiel
 • dr Renata Sieradzan – Skrzetuska
 • dr Jacek Smereka
 • dr Joanna Sułowicz
 • prof. dr hab. Krystyn Andrzej Sosada
 • prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 • dr hab. Alicja Walczak
 • prof. dr hab. Maciej Wilczak
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • prof. dr hab. Jerzy Zalewski

dziedzina nauk medycznych


 

dyscyplina: stomatologia

 • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
 • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
 • dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz

dziedzina nauk farmaceutycznych


 • prof. dr hab. Wiesław Malinka
 • prof. dr hab. Maria Rybczyńska
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
 • prof. dr hab. Janusz Solski
 • prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
 • dr Sławomir Wilczyński
 • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

dziedzina nauk o kulturze fizycznej


 • prof. dr hab. Józef Bergier
 • prof. dr hab. Jan Chmura
 • dr Maria Długosielska
 • dr Dorota Gazurek
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
 • dr hab. Marcin Krawczyński
 • dr Krystyna Kwaśna
 • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • dr hab. Beata Pluta
 • dr hab. Krzysztof Prusik
 • dr Jerzy Raciborski
 • dr hab. Krystyna Rożek – Piechura
 • dr Paweł Targosiński
 • dr hab. Rajmund Tomik
 • prof. dr hab. Marek Woźniewski
 • prof. dr hab. Jolanta Żyśko

dziedzina sztuk filmowych

 • dr hab. Krystyna Doktorowicz
 • prof. Krzysztof Hejke
 • prof. Jerzy Łukaszewicz
 • dr hab. Piotr Mikucki dr Dorota Ostrowska-Orlińska
 • dr Roman Sawka
 • prof. Stanisław Szymański
 • dr Mariusz Wilczyński
 • prof. Piotr Wołyński
 • dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
 • dr Mariusz Wilczyński
 • prof. Piotr Wołyński
 • dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 • dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz

dziedzina sztuk muzycznych


 

dyscyplina artystyczna: dyrygentura

 • prof. Szymon Kawalla
 • prof. Marek Rocławski
 • prof. Jerzy Swoboda
 • prof. Marta Wierzbieniec

dyscyplina artystyczna: rytmika i taniec

 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
 • prof. Małgorzata Kupsik
 • prof. Ewa Szatan
 • dr hab. Ewa Wojtyga
 • prof. Ewa Wycichowska

dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

 • prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
 • prof. dr hab. Izabela Ceglińska
 • prof. Andrzej Godek
 • dr hab. Arkadiusz Krupa
 • dr hab. Leszek Kułakowski
 • dr hab. Joanna Marcinkowska
 • prof. Regina Michalak
 • dr hab. Ewa Murawska
 • dr hab. Katarzyna Rajs
 • dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant
 • prof. Jan Pilch
 • prof. Tomasz Strahl
 • prof. Andrzej Zubek

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki

 • dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • dr hab. Olga Hans
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb
 • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

dyscyplina artystyczna: wokalistyka

 • dr hab. Urszula Kryger
 • prof. Piotr Kusiewicz
 • prof. Piotr Jan Łykowski
 • prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
 • dr hab. Anna Serafińska

dyscyplina artystyczna: reżyseria dźwięku

 • prof. Andrzej Lupa
 • dr Adam Pilch
 • dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek
 • dr hab. Marian Szukalski

dziedzina sztuk plastycznych


dyscyplina artystyczna: sztuki piękne

 • prof. Janusz Akermann
 • prof. Andrzej Banachowicz
 • prof. dr hab. Marek Basiul
 • prof. Eugeniusz Delekta
 • prof. Jacek Dyrzyński
 • prof. Paweł Frąckiewicz
 • dr hab. Ewa Janus

 

 • prof. Ryszard Jędruś
 • prof. dr hab. Paweł Lewandowski-Palle
 • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
 • dr hab. Andrzej Markiewicz
 • dr hab. Andrzej Michalik
 • dr hab. Adam Molenda
 • dr hab. Piotr Jan Muschalik

 

 • dr hab. Zdzisław Olejniczak
 • prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
 • dr hab. Lech Polcyn
 • prof. Adam Romaniuk
 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz

dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe

 • prof. Andrzej Banachowicz
 • prof. Paulina Komorowska-Birger
 • prof. Aleksander Olszewski
 • prof. Elżbieta Pakuła-Kwak
 • prof. Kazimierz Pawlak
 • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • dr hab. Katarzyna Radecka
 • prof. Manuel Sabalczyk
 • prof. Janusz Sosnowski
 • dr hab. Marek Średniawa
 • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz

dyscyplina artystyczna: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 • dr hab. Elżbieta Basiul
 • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
 • dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
 • prof. Bogumiła Jadwiga Rouba

dziedzina sztuk teatralnych


 • dr hab. Wojciech Adamczyk
 • dr hab. Marcin Bartnikowski
 • dr hab. Ewelina Ciszewska
 • dr hab. Jolanta Góralczyk
 • prof. dr hab. Anna Kramarczyk
 • prof. Jacek Roman Radomski
 • prof. Jacek Romanowski
 • dr hab. Piotr Seweryński
 • dr hab. Katarzyna Skarżanka
 • prof. Maciej Wojtyszko
 • dr Anna Zagórska

 • Paweł Adamiec
 • Filip Bielec
 • Katarzyna Bojarska
 • Michalina Brokos
 • Hanna Chrobak-Marszał
 • dr n. med. Anna Dąbrowska
 • dr Marcin Dokowicz
 • Adrian Duleba
 • Dominik Duralski
 • Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
 • Beata Filus
 • Patrycja Florczuk-Kołomyja
 • Michał Gajda
 • Adam Gajek
 • Sylwia Giza
 • Michał Goszczyński
 • Mateusz Grochowski
 • Jakub Grodecki
 • Olga Janiszewska
 • Barbara Jura
 • Bartosz Kasiński
 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Tomasz Kocoł
 • Grzegorz Kołodziej
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Żaneta Komoś
 • Wiktor Kordyś
 • Agnieszka Kozera
 • Magdalena Koziara
 • Jakub Kozieł
 • Konrad Krawczyk
 • Agnieszka Kubacka
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Edyta Lasota-Bełżek
 • dr Jacek Lewicki
 • Patryk Lisiecki
 • Łukasz Łukomski
 • dr Michał Machura
 • Maciej Markowski
 • Wioletta Marszelewska
 • Karolina Martyniak
 • Damian Michalik
 • Magdalena Michalik-Sztumska
 
 • Paweł Miry
 • Anna Mrozowska
 • Katarzyna Nowak
 • Natalia Nyt
 • Paulina Okrzymowska
 • dr Katarzyna Ostrowska
 • Joanna Paździor
 • Mateusz Piechowski
 • Ludwika Piwowarczyk
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Maciej Rewucki
 • Justyna Rokita-Kasprzyk
 • Beata Sejdak
 • dr Anna Sikora
 • Julia Sobolewska
 • Agnieszka Socha-Woźniak
 • Daria Starak
 • Magdalena Tokarska-Pawłowska
 • Dominika Wyszyńska
 • dr Łukasz Wyszyński
 • Tomasz Zarębski
 • Małgorzata Zdunek
 • Sara Zemczak

 • dr hab. Peter Adamisin – obszar nauk społecznych, (ekonomia)
 • prof. dr hab. Beata Balogova – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • dr Second Bwanakare – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • dr hab. Aleksandra Chapčáková – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras – obszar nauk przyrodniczych (biologia)
 • Dr. Ing. Marie Gabryšová – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. dr hab. Karol Görner – obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • prof. Bogusław Grużewski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tomas Kačerauskas – obszar nauk społecznych
 • dr hab. Kamil Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo) obszar nauk społecznych (socjologia)
 • dr hab. Maria Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo)
 • prof. dr hab. Peter Konya – obszar nauk humanistycznych (historia)
 • dr Halina Kotikovă – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia, turystyka i rekreacja)
 • prof. Ivan Leban – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr hab. Irena Medňanskă – obszar sztuki, dziedzina sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute – obszar sztuki
 • dr hab. Marek Michalski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Grzegorz Monastyrski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Anna-Maria Papini – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr Jana Raclavskă – obszar nauk humanistycznych (polonistyka)
 • prof. Miroslav Sasek – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tadeusz Siwek – obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o ziemi (geografia)
 • dr Beate Stortkuhl – obszar nauk humanistycznych
 • dr Olgierd Swiatkiewicz – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu)
 • dr inż. Grzegorz Szewczyk – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr Józef Szymeczek – obszar nauk humanistycznych (historia, religioznawstwo)
 • dr Jolanta Urbanowič – obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych/nauki o administracji
 • prof. Ladislav Varkoly – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr hab. inż. Michal Zábovský – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • prof. Aleś Zaricky – obszar nauk humanistycznych
 • dr Grzegorz Zgraja – obszar sztuki
 • prof. dr hab. Jan Zielonka – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych

 • Adamiec Monika
 • Andrzejczyk Agata
 • Balmowski Jakub
 • Bednarska Julia
 • Banasiak Julia
 • Bonas Kamil
 • Borczyński Piotr 
 • Chętko Antoni
 • Cholewik Martyna 
 • Durys Damian
 • Dylewski Przemysław
 • Dynderz Natalia 
 • Ekner Marta
 • Feret Krzysztof
 • Feret Ryszard
 • Gerus Michał
 • Herman Magdalena
 • Janocha Tomasz
 • Jarosz Wojciech
 • Jedlińska Katarzyna
 • Jóźwiak Mariusz
 • Kalka Bartosz
 • Kamrowska Daria
 • Kawulok Bartłomiej
 • Kędzior Barbara
 • Kilanowska Zuzanna
 • Kopaczyński Mateusz
 • Koperska Weronika
 • Korab Maciej
 • Korolko Patryk
 • Korzeniowski Adrian
 • Kościelna Aleksandra
 • Kowalczyk Kamila
 • Koziołek Rafał
 • Kożewnikow Maria
 • Królikowski Karol
 • Kruchelska Anastazja
 • Kruszyńska Joanna
 • Kuropatwińska Sylwia
 • Kusak Krzysztof
 • Lewicki Kewin
 • Lewiński Franciszek 
 • Łukomski Mikołaj
 • Malicki Adam
 • Maruszczak Joanna
 • Matwiejuk Aleksandra
 • Maurek Tomasz
 • Mazur Jakub
 • Naszkiewicz Michał
 • Nowak Klaudia
 • Nowicki Michał
 • Olszewski Jakub
 • Panas Zuzanna
 • Pawłowski Michał
 • Pioch Marcin
 • Piszczek Jakub
 • Płaczek Katarzyna
 • Poszwa Małgorzata
 • Rudzińska Anna
 • Siwek Michał
 • Smoleń Justyna
 • Stankowska Agata
 • Staruch Ewa

 • Stefaniak Jakub
 • Szymkiewicz Karolina 
 • Śliwiński Jakub
 • Świniarski Paweł
 • Tryka Arleta
 • Tyrka Marta
 • Walkowiak Wiktorka
 • Weichbrodt Wiktoria
 • Wieczorek Jan
 • Wiszniowski Bartosz
 • Wojna Waldemar
 • Wróblewski Paweł
 • Wundziński Karol
 • Wylaź Karol
 • Zabandżała Stanisław
 • Zagajewska Maria
 • Zasiadczyk Kinga
 • Zaremba Piotr
 • Zdybel Paweł
 • Zienkiewicz Maria

 • Paweł Czerwony
 • Anna Czuba
 • Piotr Dąbrowski
 • Przemysław Foligowski
 • Grzegorz Konieczniak
 • Anna Kornacka
 • Anna Kostrzewska
 • Piotr Kulczycki
 • Jacek Solarz
 • Adam Szawarski
 • Małgorzata Szeląg
 • Bożena Ziemniewicz

 • Michał Bardo
 • Maciej Borowy
 • Joanna Chaberska
 • Przemysław Ciesielski
 • Dominik Czapczyk
 • Paweł Czerwony
 • Anna Czuba
 • Łukasz Denys
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gniatkowski
 • Zenon Kierczyński
 • Agnieszka Klonowska
 • Anna Kostrzewska
 • Joanna Kowalczyk – Chudy
 • Marcin Kowalski
 • Robert Krzyszczak
 • Jacek Lewicki
 • Bogdan Lewiński
 • Michał Luczewski
 • Piotr Maras
 • Sebastian Margalski
 • Ryszard Moczyński
 • Tomasz Mrożek
 • Norbert Napieraj
 • Paweł Napieralski
 • Marcin Napierała
 • Paweł Nowak
 • Adrian Nowak
 • Przemysław Pawlak
 • Piotr Piasecki
 • Iwona Pietruszewska – Cętkowska
 • Dominik Postaremczak
 • Mateusz Prucnal
 • Waldemar Razik
 • Zbigniew Rudnicki
 • Sebastian Snop
 • Justyna Sobeyko – Bejnarowicz
 • Jacek Solarz
 • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
 • Artur Stefański
 • Piotr Strychaniecki
 • Jacek Trela
 • Tomasz Wawrzyk
 • Marcin Wojtkowiak
 • Piotr Wolny
 • Jan Zasadziński
 • Bożena Ziemniewicz

 • Michał Bardo
 • Piotr Dąbrowski
 • Przemysław Foligowski
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gniatkowski
 • Waldemar Grądzki
 • Wojciech Jagodziński
 • Marta Jankowska
 • Anna Kornacka
 • Joanna Kowalczyk-Chudy
 • Marcin Kowalski
 • Robert Krzyszczak
 • Jacek Lewicki
 • Bogdan Lewiński
 • Michał Luczewski
 • Piotr Maras
 • Norbert Napieraj
 • Paweł Napieralski
 • Maciej Nowak
 • Paweł Nowak
 • Przemysław Pawlak
 • Dominik Postaremczak
 • Mateusz Prucnal
 • Marta Prusińska
 • Sebastian Snop
 • Jacek Solarz
 • Jerzy Springer
 • Izabella Świłło
 • Marcin Wojtkowiak
 • Piotr Wolny
 • Bożena Ziemniewicz

 • Andrzej Burgs
 • Wojciech Jagodziński
 • Piotr Piasecki
 • Waldemar Razik
 • Zbigniew Rudnicki

 • Iwona Kowalczyk
 • Sławomir Sobczyk
 • Piotr Strychaniecki
 • Marta Truskolawska
 • Anna Wawrzyk
 • Artur Wolkenstein
 • Przemysław Ciesielski
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Magdalena Garbolińska
 • Waldemar Grądzki
 • Marta Jankowska

 • Andrzej Burgs
 • Łukasz Denys
 • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
 • Waldemar Grądzki
 • Marta Jankowska
 • Zenon Kierczyński
 • Robert Krzyszczak
 • Tomasz Mrożek
 • Krystyna Piecuch
 • Henryk Romański
 • Sławomir Sobczyk
 • Jerzy Springer
 • Piotr Strychaniecki
 • Marek Tenczyński
 • Artur Wolkenstein
 • Jan Zasadziński

 • Mirosława Dzikowska
 • Dominik Czapczyk
 • Paweł Kowalewski
 • Marcin Napierała
 • Krystyna Pierzchała
 • Mateusz Romanowski
 • Natalia Smolarek
 • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
 • Anna Wawrzyk
 • Marcin Wojtkowiak
 • Paweł Kornacki
 • Piotr Kulczycki
 • Jerzy Springer