Poradniki i szkolenia

Harmonogram Szkoleń dla członków i ekspertów PKA

W trosce o najwyższą jakość realizacji ustawowych zadań Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała w I kwartale 2020 r. szereg szkoleń w formie webinariów dedykowanych dla członków i ekspertów PKA. Przedmiotem szkoleń będą akty prawne wykorzystywane w procesie oceny programowej oraz postępowaniu opiniodawczym, a także zakres i sposób oceny dokonywanej w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych przez Komisję. Główną osobą prowadzącą szkolenia będzie Pani dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA.

28 marca 2019 r.
28 marca 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia (II tura). Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

6-7 kwietnia 2019 r.
6-7 kwietnia 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia.

7 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.

szkolenie zrealizowane dla ekspertów z grona nauczycieli akademickich,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

29 maja 2019 r.
29 maja 2019 r.

szkolenie dla członków i ekspertów PKA,

przeprowadzone w całości przy użyciu platformy internetowej. Szkolenie dotyczyło w szczególności zakresu i sposobu oceny dwóch kryteriów oceny programowej, tj. kryterium 9 (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach) oraz kryterium 10 (polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów oceny programowej).

12 września 2019 r.
12 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona pracodawców,

20 września 2019 r.
20 września 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

26 września 2019 r.
26 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów

Szkolenia, które odbyły się w dniach 12, 20 i 26 września br. pozwoliły na wymianę pierwszych doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Szkolenia stworzyły więc możliwość nie tylko pozyskania wiedzy, określonych umiejętności, ale także podjęcia dyskusji i rozwiania ewentualnych wątpliwości w celu doskonalenia pracy zespołów oceniających.

27-29 września 2019 r.
27-29 września 2019 r.

szkolenie dla kandydatów na ekspertów z grona studentów,

skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie studiów,
a także praktycznych aspektach pracy eksperta.