FAQ

Kto może zostać ekspertem ds. studenckich PKA?

Ekspertem ds. studenckich PKA może zostać każdy student co najmniej 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadający perspektywę kontynuacji studiów na następny rok akademicki. Poszukujemy osób o określonych umiejętności, wiedzy, zainteresowanych doskonaleniem własnych kompetencji.

Czy obowiązki eksperta ds. studenckich są traktowane jako praca?

Obowiązki studenta w związku z uczestnictwem w wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przygotowaniem raportu są określone w umowie o dzieło.

Ile czasu zajmuje uczestnictwo w wizytacji oraz przygotowanie raportu?

Wizytacje programowe prowadzone przez Polską Komisję Akredytacyjną trwają 2 dni, student uczestniczy w nich w pełnym wymiarze czasu. Praca wiąże się również z koniecznością wyjazdów dzień przed rozpoczęciem wizytacji, ponieważ wtedy odbywa się spotkanie zespołu oceniającego. Ponadto należy przeznaczyć odpowiedni czas na przygotowanie raportu powizytacyjnego.

Czy wobec kandydatów wymagane jest doświadczenie w działalności w samorządzie studenckim?

Działalność w samorządzie studenckim nie jest formalnym wymogiem uczestnictwa w rekrutacji. Aktywność w tym obszarze jest niewątpliwym atutem, doceniamy jednak również zaangażowanie w ramach innych organizacji, takich jak koła naukowe czy NGO.

Czy można pogodzić obowiązki związane z PKA ze studiami?

Członkami zespołu mogą zostać wyłącznie osoby posiadające status studenta. Obowiązki wynikające z realizacji powierzonych zadań wymagają poświęcenia uwagi oraz czasu. Umiejętność odpowiedniego zaplanowania swoich działań, podobnie jak w przypadku działalności w organizacjach studenckich, umożliwia rzetelne wykonywanie obowiązków.

grafika mająca wyłącznie charakter wizualny.