Wyniki ankietyzacji PKA w drugim kwartale 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w Panelu Informacyjnym Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej opublikowane zostały wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2014 r. Pełna informacja na temat ankiet dostępna jest na stronie Panelu. Poniżej prezentujemy natomiast najważniejsze fakty: prace Komisji w dalszym ciągu oceniane są bardzo dobrze (97% ocen bardzo dobrych i dobrych); 75% ankietowanych podkreślało profesjonalizm zespołów oceniających; nadal nie mamy odzewu nt. prac Zespołu … Czytaj dalej

Stanowisko PKA w sprawie regulaminu konkursu Programu Rozwoju Komptenecji.

W odpowiedzi na kierowane do Polskiej Komisji Akredytacyjnej pytania dotyczące regulaminu organizowanego przez NCBiR konkursu Program Rozwoju Kompetencji nr 1/POKL/4.1.1/2014 Przewodniczący PKA podjął decyzję o skierowaniu do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pisma z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany jednego z punktów regulaminu. Z treścią pisma można się zapoznać poniżej: W związku z zapytaniami kierowanymi przez uczelnie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zmian redakcyjnych w punkcie 3 rozdziału … Czytaj dalej

A short report from PKA – FIBAA meeting.

The meeting of representatives of the Polish Accreditation Committee with Daisuke Motoki – Managing Director of the Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) took place on 26 June 2014. The meeting was preliminary planned within the formula of the cyclical PKA’s QA experts meetings but finally it was decided to invite also other participants, including … Czytaj dalej

Relacja ze spotkania PKA – FIBAA.

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Daisuke Motokim – Dyrektorem Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Spotkanie przewidywane początkowo w ramach cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości PKA zostało rozszerzone o szersze grono ekspertów, w tym członków zespołów roboczych pracujących nad nowelizacją stosowanych przez Komisję kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej. W trakcie dyskusji przedstawione zostały modele ocen … Czytaj dalej