List of experts and panel secretaries

The Committee in carrying out its tasks uses reviews, reports of evaluation teams prepared by its members and experts. In accordance with Section 15 of the PKA Statutes, an expert may be: 1) academic teacher; 2) a student designated by the competent body of the Students’ Parliament of the Republic of Poland; 3) an individual designated by employers or their representative organisations; 4) an international expert on quality assurance.

The evaluation panel may also include a secretary in its work. Members, experts and the secretary of the evaluation team are required to comply with the Code of Ethics, to be familiar with the functioning of the Committee and to apply the specific evaluation criteria and procedures adopted by the Committee.

dyscyplina: archeologia

 • dr hab. Marcin Ignaczak
 • prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki
 • dr hab. Monika Rekowska
 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł

dyscyplina: literaturoznawstwo

 • prof. dr hab. Beata Baczyńska
 • dr hab. Paweł Bąk
 • dr hab. Grzegorz Bubak
 • prof.  dr hab. Joanna Getka
 • dr Dorota Guttfeld
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr Urszula Kowalska-Nadolna
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis
 • dr hab. Karolina Kumor
 • dr hab. Jan Kwapisz
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • dr Henryk Mazepa
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr Paweł Pyrka
 • prof. dr hab. Ewa Skwara
 • dr hab. Rafał Toczko
 • prof. dr hab. Anna Warda

dyscyplina: filozofia

 • dr Bogdan Dziobkowski
 • dr hab. Piotr Sikora
 • dr hab. Natasza Szutta
 • dr Magdalena Wołek

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

 • dr hab. Tarzycjusz Buliński
 • dr hab. Dorota Fox
 • dr hab. Ewa Głażewska
 • prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Paweł Pyrka
 • dr hab. Katarzyna Smyk

dyscyplina: nauki o rodzinie

 • dr Marta Lizut 

dyscyplina: historia

 • dr hab. Piotr Guzowski
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak
 • prof. dr hab. Joanna Wojdon

dyscyplina: nauki o sztuce

 • dr Andrzej Gładysz
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • dr hab. Piotr Korduba
 • prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
 • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska
 • dr hab. Joanna Miklaszewska

dyscyplina: nauki teologiczne

 • dr hab. Jarosław Babiński
 • dr hab. Beata Bilicka
 • ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska
 • dr Marta Lizut 
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

dyscyplina: językoznawstwo

 • dr hab. Paweł Bąk
 • dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
 • prof. dr hab. Marek Cieszkowski
 • prof. dr hab. Joanna Getka
 • dr Dorota Guttfeld
 • dr hab. Magdalena Hawrysz
 • dr hab. Józef Jarosz
 • prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
 • dr Beata Kasperowicz-Stążka
 • dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 • dr Piotr Krycki
 • prof. dr hab. Marek Kuźniak
 • prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
 • dr Henryk Mazepa
 • dr hab. Beata Mikołajczyk
 • dr hab. Andrzej Moroz
 • prof. dr hab. Nicole Nau
 • dr Katarzyna Papaja
 • dr hab. Dominika Skrzypek
 • dr hab. Katarzyna Smyk
 • dr hab. Jacek Szczepaniak
 • dr hab. Aleksandra Wach
 • dr hab. Ewa Zajdler
 • dr Joanna Ziobro

dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie

 • dr hab. Piotr Bogdalski
 • dr hab. Grzegorz Gudzbeler
 • dr Justyna Jurczak
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • dr hab. Krzysztof Ligęza
 • dr Paweł Łabuz
 • dr Irena Malinowska
 • dr hab. Roman Stawicki
 • dr hab. Marek Stefański
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
 • dr hab. Andrzej Urban
 • dr hab. Bogdan Zdrodowski
 • dr Mateusz Ziętarski

dyscyplina: nauki prawne

 • dr hab. Andrzej Bisztyga
 • dr hab. Maciej Borski
 • dr hab. Tomasz Demendecki 
 • dr hab. Jarosław Dobkowski
 • dr hab. Izabela Gawłowicz
 • dr Wojciech Graliński
 • dr hab. Jan Mariusz Izdebski
 • dr hab. Andrzej Igor Jackiewicz
 • dr Aleksander Jakubowski
 • dr Mariusz Karbowski
 • dr hab. Jarosław Kostrubiec
 • dr Ewaryst Kowalczyk
 • dr Katarzyna Kowalska
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr Paweł Łabuz
 • dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel
 • dr hab. Mariusz Maciejewski
 • dr hab. Marek Mączyński
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr Justyna Michalska
 • dr hab. Artur Olechno
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • dr hab. Kamil Sikora
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • dr hab. Paweł Sobczyk
 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • dr hab. Grzegorz Suliński
 • dr Ewa Żołnierczyk
 • dr hab. Agnieszka Żywicka

dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

 • dr hab. Mariola Antczak
 • dr hab. Piotr Celiński
 • dr Sabina Cisek
 • dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 • dr hab. Anita Has-Tokarz
 • dr Małgorzata Janiak
 • dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik
 • dr hab. Małgorzata Kisilowska
 • dr Katarzyna Konarska
 • dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz
 • dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska
 • dr Wojciech Maguś
 • dr hab. Rafał Maciąg
 • dr hab. Szymon Ossowski
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr hab. Ewa Repucho
 • dr hab. Agnieszka Stępińska
 • dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka
 • dr Łukasz Szurmiński
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • dr hab. Monika Worsowicz
 • dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
 • prof. dr hab. Aleksander Woźny

dyscyplina: pedagogika

 • dr hab. Maciej Bernasiewicz
 • dr hab. Anna Błasiak
 • dr Iwona Błaszczak
 • dr Mariusz Brodnicki
 • dr hab. Stanisława Byra
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
 • dr hab. Mieczysław Dudek
 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx
 • dr hab. Małgorzata Kamińska
 • dr Anna Kola
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Wanda Józefa Kulesza
 • dr hab. Kinga Kuszak
 • dr hab. Justyna Kusztal
 • dr hab. Wioletta Kwiatkowska
 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
 • dr hab. Astrid Mięczkowska-Christiansen
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Iwona Myśliwczyk
 • dr hab. Danuta Opozda
 • prof. dr hab. Elżbieta Osewska
 • dr hab. Paweł Rudnicki
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • dr hab. Danuta Uryga
 • dr hab. Agnieszka Weiner

dyscyplina: nauki o polityce i administracji

 • dr Adriana Bartnik-Małek
 • dr Justyna Bokajło
 • dr Adrian Chojan
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • dr Martin Dahl
 • dr Marcin Roman Czubala Ostapiuk
 • prof. dr hab. Radosław Fiedler
 • dr Sylwia Gwoździewicz
 • dr hab. Jan Mariusz Izdebski
 • dr Mariusz Karbowski
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis
 • dr hab. Krzysztof Koźmiński
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska
 • dr Ryszard Majer
 • dr Irena Malinowska
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek
 • dr hab. Katarzyna Natalia Małysa-Sulińska
 • dr hab. Paweł Jan Olszewski
 • dr hab. Rafał Ożarowski
 • prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • dr hab. Beata Piskorska
 • dr hab. Renata Podgórzańska
 • prof. dr hab. Andrzej Podraza
 • prof. dr hab. Joanna Rak
 • dr hab. Jan Rudnicki
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • dr hab. Grzegorz Smyk
 • prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. dr hab. Adam Sulikowski
 • dr hab. Krzysztof Szewior
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • dr hab. Artur Wołek
 • dr Łukasz Wyszyński
 • prof. dr hab. Radosław Zenderowski
 • dr hab. Wojciech Ziętara

dyscyplina: prawo kanoniczne

 • dr hab. Małgorzata Duda
 • o. dr hab. Dariusz Borek
 • dr hab. Anna Gołębiowska
 • Ks. dr hab. Lucjan Świto

dyscyplina: nauki socjologiczne

 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
 • dr hab. Aneta Gawkowska
 • prof. dr hab. Kamil Kardis
 • prof. dr hab. Maria Kardis 
 • dr Anna Krajewska
 • dr Bartosz Łukaszewski
 • ks. dr hab. Janusz Mierzwa
 • dr hab. Monika Podkowińska
 • dr Przemysław Przybylski
 • dr hab. Stanisław Sorys
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel 
 • dr hab. Leon Szot
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
 • dr Agnieszka Zaborowska

dyscyplina: psychologia

 • prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • dr hab. Lucyna Bakiera
 • dr hab. Aneta Borkowska
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk
 • dr hab. Zbigniew Gaś
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska
 • dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
 • dr hab. Iwona Niewiadomska
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • dr hab. Eligiusz Wronka
 • dr hab. Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 • dr hab. Małgorzata Baran
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Ryszard Cierpiszewski
 • dr hab. Paweł Dobski
 • dr hab. Roman Dorczak
 • dr hab. inż. Piotr Grudowski
 • dr Svetlana Gudkova
 • dr hab. inż. Adam Jabłoński
 • dr hab. inż Marek Jabłoński
 • dr hab. Magdalena Kachniewska
 • prof. dr hab. Sabina Kauf
 • dr hab. Witold Kowal
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka
 • prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz
 • dr hab. Bogusław Plawgo
 • dr hab. Michał Przybyliński
 • dr hab. Włodzimierz Sroka
 • dr hab. Agata Sudolska
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 • dr hab. inż. Katarzyna Tworek
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski

dyscyplina: ekonomia i finanse

 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Elżbieta Bukalska
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Danuta Dziawgo
 • prof. Bogusław Grużewski
 • dr hab. Jerzy Korczak
 • dr hab. inż. Tomasz Korol
 • dr hab. Robert Kowalak
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • dr hab. Łukasz Lach
 • dr hab. Wiesława Lizińska
 • dr hab. Ewa Mazur – Wierzbicka
 • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
 • dr hab. Piotr Misztal
 • prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska
 • dr hab. Barbara Pogonowska
 • dr hab. Łukasz Popławski
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
 • dr hab. Michał Przybyliński
 • prof. dr hab. Marek Rocki
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski

dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 • dr hab. Jadwiga Berbeka
 • dr hab. Agata Niemczyk
 • dr hab. Sławoj Tanaś

dyscyplina: nauki biologiczne

 • prof. dr hab. Jacek Bielecki
 • prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • dr hab. Joanna Czarnecka
 • prof. dr hab. Łukasz Drewniak
 • dr hab. Małgorzata Duda
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Maciej Garstka
 • dr hab. Maciej Gąbka
 • dr hab. Grzegorz Góralski
 • prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
 • prof. dr hab. Tomasz Kulik
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • dr hab. Jacek Nowakowski
 • prof. dr hab. Justyna Rogalska
 • dr hab. Piotr Rutkowski
 • dr hab. Katarzyna Szczepko
 • dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • dr hab. Bożena Witek
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 • dr hab. Marek Żywicki

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Monika Budzyńska
 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Lonc
 • dr hab. Janusz Morawiec
 • dr hab. Piotr Niemiec
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Tomasz Połacik
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz
 • dr hab. Andrzej Raczyński
 • dr hab. Elżbieta Sidorowicz

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 • prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
 • prof. dr hab. Adam Choiński
 • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz
 • dr hab. Ewa Durska
 • dr hab. Dariusz Ficek
 • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • dr hab. Adam Hibszer
 • dr hab. Jakub Kierczak
 • dr hab. Rafał Kot
 • dr hab. Sylwia Kulczyk
 • prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz
 • dr hab. Leszek Łęczyński
 • dr hab. Katarzyna Machowiak
 • prof. dr hab. Andrzej Macias
 • dr hab. Iwona Piotrowska
 • dr hab. Zbigniew Podgórski
 • dr hab. inż. Adam Postawa
 • prof. dr hab. Mariusz Rzętała
 • dr hab. Mariusz Sapota
 • dr hab. Małgorzata Szczepaniak
 • dr hab. Artur Zieliński

dyscyplina: astronomia

 • dr hab. Arkadiusz Berlicki
 • dr hab. Marek Nikołajuk
 • dr hab. Marian Soida

dyscyplina: nauki fizyczne

 • prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 • dr hab. Artur Chrobak
 • prof. dr hab. Janusz Gluza
 • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
 • dr hab. Andrzej Krawiecki
 • dr hab. Jacek Kubicki
 • prof. dr hab. Wiesław Leoński
 • prof. dr hab. Adam Lipowski
 • dr hab. Inż. Michał Pawlak
 • prof. dr hab. Edward Wiktor Piotrowski
 • dr hab. Joanna Raczkowska
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
 • dr hab. Elżbieta Stephan
 • dr hab. Tomasz Ślęzak
 • dr hab. Marta Targosz-Korecka
 • dr hab. Eryk Wolarz
 • dr hab. Roman Wrzalik
 • dr hab. Bożena Zgardzińska

dyscyplina: informatyka

 • dr hab. Piotr Duda
 • prof. dr hab. Witold Dzwinel
 • dr hab. Mirosław Kurkowski
 • dr Ilona Nowosad
 • prof. dr hab. Leszek Plaskota
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz
 • dr hab. Lidia Tendera
 • dr hab. Beata Zielosko

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
 • dr hab. Alicja Boryło
 • dr hab. Beata Cristóvão
 • dr hab. Ewa Gorodkiewicz
 • dr hab. inż. Jacek Grams
 • dr hab. inż. Monika Krasowska
 • dr hab. Wojciech Kujawski
 • prof. dr hab. Artur Michalak
 • dr hab. Anna Maria Nowicka
 • prof. dr hab. Rafał Siciński
 • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
 • dr hab. Robert Zakrzewski

dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 • dr hab. inż. Emilia Bernaś
 • dr hab. Wojciech Białas
 • dr hab. inż. Róża Biegańska-Marecik
 • prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska
 • dr inż. Joanna Chmielewska
 • dr hab. inż. Anna Czubaszek
 • prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
 • prof. dr hab. inż. Iwona Konopka
 • dr hab. inż. Grażyna Krasnowska
 • dr hab. inż. Ewa Majewska
 • prof. dr hab. Irena Ozimek
 • dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
 • dr inż. Karolina Pycia
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska
 • prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
 • dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska
 • dr hab. inż. Joanna Trafiałek
 • dr hab. inż. Agata Witczak
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
 • dr hab. inż. Karolina Wójciak

dyscyplina: weterynaria

 • dr hab. Stanisław Dzimira
 • dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
 • dr hab. Marta Mendel
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. Izabela Polkowska
 • dr hab. Andrzej Pomianowski
 • dr hab. Andrzej Rychlik

dyscyplina: nauki leśne

 • dr hab. Piotr Borysiuk
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak
 • dr hab. inż. Elżbieta Jancewicz
 • dr hab. inż. Emilia Janeczko
 • dr hab. inż. Maciej Pach
 • dr hab. Tomasz Rogoziński
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 • prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kondracki
 • dr hab. Edyta Molik
 • dr hab. Tomasz Niemiec
 • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
 • prof. dr hab. Dariusz Piwczyński
 • dr hab. Adam Roman
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka

dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

 • dr hab. inż. Wojciech Antkowiak
 • prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • dr hab. Katarzyna Brodzińska
 • dr hab. inż. Jan Buczek
 • dr hab. Barbara Frąszczak
 • dr inż. arch Wiesława Gadomska
 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
 • dr hab. inż. Małgorzata Milecka
 • dr hab. inż. Irena Niedzwiecka-Filipiak
 • dr hab. Jacek Olszewski
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek
 • dr hab. Katarzyna Szopka
 • dr hab. Magdalena Szymańska
 • dr hab. inż. Kazimierz Warmiński
 • prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • dr hab. inż. Agata Gawlak
 • prof. dr hab. inż. Barbara Gronostajska
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszkowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Rabiej
 • dr hab. Ewa Trzaskowska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz
 • dr hab. inż. Dorota Winnicka-Jasłowska
 • prof. dr hab. inż. Agata Zachariasz

dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

 • dr hab. inż. Stanisław Bacior
 • prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
 • dr hab. inż. Rafał Burdzik
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel
 • dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski
 • dr hab. inż. Piotr Folęga
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok
 • dr hab. inż. Artur Kierzkowski
 • prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
 • dr hab. inż. Kamil Maciuk
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Beata Nowogońska
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
 • dr hab. inż. Piotr Srokosz
 • dr hab. inż. Marcin Staniek
 • prof. dr hab. inż. Leszek Szojda
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska

dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
 • dr inż. Szczepan Moskwa
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski

dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • dr inż. Jarosław Chudzicki
 • dr hab. Lidia Dąbek
 • dr hab. inż. Darusz Fuksa
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • prof. dr hab. Ewa Karwowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kolasiński
 • dr inż. Ryszard Kozakiewicz
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Wojtkowska
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

dyscyplina: inżynieria biomedyczna

 • dr hab. inż. Jarosław Filipiak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawlikowski
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
 • dr hab. inż. Piotr Szymczyk

dyscyplina: inżynieria materiałowa

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta
 • dr hab. inż. Jakub Haberko
 • dr hab. inż. Wiesław Jakubik
 • prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • dr hab. inż Maria Maj
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 • dr hab. inż. Jerzy Sobiecki
 • dr hab. inż.  Ewa Stodolak-Zych
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera
 • dr inż. Magdalena Ziąbka

dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • dr hab. Konrad Kułakowski
 • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
 • dr hab. inż. Izabela Rojek
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
 • dr hab. inż. Krzysztof Simiński
 • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa
 • dr hab. inż. Robert Wrembel
 • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński

dyscyplina: inżynieria chemiczna

 • dr hab. inż. Marek Ochowiak
 • dr hab. inż. Izabela Pawlaczyk-Graja
 • dr inż. Małgorzata Petzel
 • dr hab. inż. Magdalena Szumera
 • dr hab. inż. Paulina Wiecińska
 • dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
 • dr hab. inż. Rafał Burdzik
 • dr hab. inż. Ewa Dostatni
 • dr hab. inż. Bogdan Dybała
 • dr hab. inż. Jarosław Filipiak
 • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski
 • dr hab. inż. Artur Kierzkowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kolasiński
 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
 • dr hab. inż. Adam Marciniec
 • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
 • dr hab. inż. Izabela Rojek
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
 • dr hab. inż. Sylwia Werbińska-Wojciechowska

dyscyplina: nauki medyczne

 • dr hab. Anita Chudecka – Głaz
 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
 • prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • dr Filip Dąbrowski
 • prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
 • dr Grażyna Franek
 • dr hab. Aleksandra Gawlikowska – Sroka
 • dr hab. Mariusz Goniewicz
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota
 • prof. dr hab. Jacek Klawe
 • dr hab. Maria Kłopocka
 • prof. dr hab. Józef Kobos
 • dr hab. Maria Kózka
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • dr hab. Maciej Krawczyk
 • dr hab. Tomasza Kryczka
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa
 • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
 • prof. dr hab. Aida Kusiak
 • dr hab. n. med. Ryta Łagowska
 • dr Iwona Maciąg – Tymecka
 • prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
 • prof. dr hab. Beata Naumnik
 • prof. dr hab. Wojciech Naumnik
 • dr hab. Marek Niczyporuk
 • dr hab. Dorota Olszewska-Słonina
 • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
 • dr hab. Beata Pacian
 • prof. dr hab. Leszek Pączek
 • dr hab. Teresa Pop
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
 • prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar
 • dr Renata Sieradzan–Skrzetuska
 • dr Jacek Smereka
 • prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz
 • dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo
 • dr Marta Wacewicz – Muczyńska
 • dr hab. Alicja Walczak
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak
 • prof. dr hab. Maciej Wilczak
 • prof. dr hab. Maria Wróbel
 • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 • prof. dr hab. Wojciech Załuska

dyscyplina: nauki o zdrowiu

 • dr hab. Mateusz Cybulski
 • dr Grażyna Dębska
 • dr Gabriela Henrykowska
 • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
 • dr hab. Maria Kózka
 • dr hab. Anna Pacian
 • dr hab. Teresa Pop
 • dr hab. Robert Ślusarz
 • dr Katarzyna Wesołowska-Górniak

dyscyplina: nauki farmaceutyczne

 • prof. dr hab. Grażyna Biała
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek
 • dr hab. Beata Jakubowska-Solarska
 • dr hab. Dorota Kowalczuk
 • prof. dr hab. Jerzy Krysiński
 • dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr hab. Sławomir Wilczyński
 • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • dr hab. Anna Kęska
 • prof. dr hab. Andrzej Klimek
 • dr hab. Marcin Krawczyński
 • dr hab. Beata Pluta
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Krzysztof Prusik
 • dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • dr Paweł Targosiński
 • dr hab. Jolanta Żyśko

dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne

 • prof. dr hab. Marcin Bartnikowski
 • dr hab. Krystyna Doktorowicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Hejke
 • prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Mikucki
 • dr hab. Józef Romasz
 • dr Roman Sawka
 • dr hab. Piotr Seweryński
 • dr hab. Katarzyna Skarżanka
 • prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

dyscyplina: sztuki muzyczne

 • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
 • prof. dr hab. Marcin Baranowski
 • dr hab. Claudia Carlos-Machej
 • prof. dr. hab. Izabela Ceglińska
 • dr hab. Kinga Ceynowa
 • dr hab. Henryk Gembalski
 • prof. dr hab. Krzysztof Grzeszczak
 • dr hab. Olga Hans
 • prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska
 • prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
 • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
 • prof. dr hab. Urszula Kryger
 • dr hab. Kamila Kułakowska
 • prof. dr hab. Andrzej Lupa
 • prof. dr hab. Piotr Jan Łykowski
 • prof. dr. hab. Urszula Marciniec-Mazur
 • dr hab. Joanna Marcinkowska
 • dr hab. Michał Moc
 • dr hab. Ewa Murawska
 • prof. dr hab. Krzysztof Olczak
 • dr hab. Jacek Owczarek
 • dr Adam Pilch
 • dr hab. Katarzyna Rajs
 • prof. dr hab. Anna Serafińska
 • dr hab. Marian Szukalski
 • prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • prof. dr hab. Marcin Wolniewski

dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 • dr hab. Elżbieta Basiul
 • dr Judyta Bernaś
 • prof. dr hab. Tomasz Bierkowski
 • dr hab. Paweł Bińczycki
 • dr hab. Hubert Czerepok
 • dr hab. Agata Danielak-Kujda
 • dr hab. Mariusz Dański
 • dr Tomasz Kalitko
 • dr hab. Andrzej Klisz
 • dr hab. Ireneusz Kuriata
 • prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
 • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
 • dr hab. Jacek Mrowczyk
 • prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak
 • dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • dr hab. Lech Polcyn
 • dr hab. Katarzyna Radecka
 • dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
 • dr hab. Andrzej Sobaś
 • dr hab. Maciej Świtała
 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 • prof. dr hab. Piotr Wołyński
 • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz

dyscyplina: pedagogika

 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
 • dr Anna Maria Kola
 • dr Ewa Kulawska
 • dr hab. Kinga Kuszak
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • dr Jarosław Wagner
 • dr hab. Renata Wawrzyniak-Beszterda

dyscyplina: historia

 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska

dyscyplina: matematyka

 • dr hab. Monika Budzyńska
 • dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • dr hab. Janusz Morawiec

dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

 • dr hab. Michał Spieszny

dyscyplina: nauki chemiczne

 • dr Agnieszka Siporska
 • dr Anna Wypych-Stasiewicz

dyscyplina: nauki biologiczne

 • dr Marcin Chrzanowski

dyscyplina: nauki fizyczne

 • dr Tomasz Greczyło

dyscyplina: nauki o ziemi i środowisku

 • dr hab. Adam Hibszer
 • dr hab. Iwona Piotrowska

 • Paweł Adamiec
 • Filip Bielec
 • Katarzyna Bojarska
 • Michalina Brokos
 • Hanna Chrobak-Marszał
 • dr n. med. Anna Dąbrowska
 • dr Marcin Dokowicz
 • Adrian Duleba
 • Dominik Duralski
 • Ewelina Dyląg-Pawłyszyn
 • Beata Filus
 • Patrycja Florczuk-Kołomyja
 • Michał Gajda
 • Adam Gajek
 • Sylwia Giza
 • Michał Goszczyński
 • Mateusz Grochowski
 • Jakub Grodecki
 • Olga Janiszewska
 • Barbara Jura
 • Bartosz Kasiński
 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Tomasz Kocoł
 • Grzegorz Kołodziej
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Żaneta Komoś
 • Wiktor Kordyś
 • Agnieszka Kozera
 • Magdalena Koziara
 • Jakub Kozieł
 • Konrad Krawczyk
 • Agnieszka Kubacka
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • Edyta Lasota-Bełżek
 • dr Jacek Lewicki
 • Patryk Lisiecki
 • Łukasz Łukomski
 • dr Michał Machura
 • Maciej Markowski
 • Wioletta Marszelewska
 • Karolina Martyniak
 • Damian Michalik
 • Magdalena Michalik-Sztumska
 
 • Paweł Miry
 • Anna Mrozowska
 • Katarzyna Nowak
 • Natalia Nyt
 • Paulina Okrzymowska
 • dr Katarzyna Ostrowska
 • Joanna Paździor
 • Mateusz Piechowski
 • Ludwika Piwowarczyk
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Maciej Rewucki
 • Justyna Rokita-Kasprzyk
 • Beata Sejdak
 • dr Anna Sikora
 • Julia Sobolewska
 • Agnieszka Socha-Woźniak
 • Daria Starak
 • Magdalena Tokarska-Pawłowska
 • Dominika Wyszyńska
 • dr Łukasz Wyszyński
 • Tomasz Zarębski
 • Małgorzata Zdunek
 • Sara Zemczak

 • dr hab. Peter Adamisin
 • prof. dr hab. Beata Balogova
 • dr Second Bwanakare
 • dr hab. Alexandra Chapčáková
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras
 • dr. ing. Marie Gabryšová
 • prof. dr hab. Karol Görner
 • prof. Bogusław Grużewski
 • prof. Tomas Kačerauskas
 • dr hab. Kamil Kardis
 • dr hab. Maria Kardis
 • prof. dr hab. Peter Konya
 • dr Halina Kotikovă
 • Prof. Ivan Leban
 • dr hab. Irena Medňanskă
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute
 • dr hab. Marek Michalski
 • prof. Grzegorz Monastyrski
 • Prof. Anna-Maria Papini
 • dr Jana Raclavskă
 • prof. Miroslav Sasek
 • prof. Tadeusz Siwek
 • dr Beate Stortkuhl
 • dr Olgierd Swiatkiewicz
 • dr Józef Szymeczek
 • dr Jolanta Urbanowič
 • prof. Ladislav Varkoly
 • Michèle P. Wera
 • dr hab. inż. Michal Zábovský
 • prof. Aleś Zaricky
 • dr Grzegorz Zgraja
 • prof. dr hab. Jan Zielonka

 • Adamiec Monika
 • Andrzejczyk Agata
 • Balmowski Jakub
 • Bednarska Julia
 • Banasiak Julia
 • Bonas Kamil
 • Borczyński Piotr 
 • Chętko Antoni
 • Cholewik Martyna 
 • Durys Damian
 • Dylewski Przemysław
 • Dynderz Natalia 
 • Ekner Marta
 • Feret Krzysztof
 • Feret Ryszard
 • Gerus Michał
 • Herman Magdalena
 • Janocha Tomasz
 • Jarosz Wojciech
 • Jedlińska Katarzyna
 • Jóźwiak Mariusz
 • Kalka Bartosz
 • Kamrowska Daria
 • Kawulok Bartłomiej
 • Kędzior Barbara
 • Kilanowska Zuzanna
 • Kopaczyński Mateusz
 • Koperska Weronika
 • Korab Maciej
 • Korolko Patryk
 • Korzeniowski Adrian
 • Kościelna Aleksandra
 • Kowalczyk Kamila
 • Koziołek Rafał
 • Kożewnikow Maria
 • Królikowski Karol
 • Kruchelska Anastazja
 • Kruszyńska Joanna
 • Kuropatwińska Sylwia
 • Kusak Krzysztof
 • Lewicki Kewin
 • Lewiński Franciszek 
 • Łukomski Mikołaj
 • Malicki Adam
 • Maruszczak Joanna
 • Matwiejuk Aleksandra
 • Maurek Tomasz
 • Mazur Jakub
 • Naszkiewicz Michał
 • Nowak Klaudia
 • Nowicki Michał
 • Olszewski Jakub
 • Panas Zuzanna
 • Pawłowski Michał
 • Pioch Marcin
 • Piszczek Jakub
 • Płaczek Katarzyna
 • Poszwa Małgorzata
 • Rudzińska Anna
 • Siwek Michał
 • Smoleń Justyna
 • Stankowska Agata
 • Staruch Ewa

 • Stefaniak Jakub
 • Szymkiewicz Karolina 
 • Śliwiński Jakub
 • Świniarski Paweł
 • Tryka Arleta
 • Tyrka Marta
 • Walkowiak Wiktorka
 • Weichbrodt Wiktoria
 • Wieczorek Jan
 • Wiszniowski Bartosz
 • Wojna Waldemar
 • Wróblewski Paweł
 • Wundziński Karol
 • Wylaź Karol
 • Zabandżała Stanisław
 • Zagajewska Maria
 • Zasiadczyk Kinga
 • Zaremba Piotr
 • Zdybel Paweł
 • Zienkiewicz Maria

 • Adamiec Paweł
 • Adaszczyk Mateusz
 • Baca Bartosz
 • Banaszak Marek
 • Bardo Michał
 • Bąkiewicz Anna
 • Borejsza-Wysocka Sabina
 • Borowiec-Wieczorek Magdalena
 • Borowy Maciej
 • Burgs Andrzej
 • Bugajewska Anna
 • Ciesielski Przemysław
 • Czapczyk Dominik
 • Cebula Grzegorz
 • Czekaj Robert
 • Czerwony Paweł
 • Czuba Anna
 • Dąbrowski  Piotr
 • Denys Łukasz
 • dr Dębicka-Ozorkiewicz Grażyna
 • Drozdowski Rafał
 • Duleba Adrian
 • Duralski Dominik
 • Dzikowska Mirosława
 • dr Foligowski Przemysław
 • Garbolińska Magdalena
 • Gąsiorek Ewa
 • Glaser Paweł
 • Gniatkowski Michał
 • Gościniarek Sebastian
 • Górka Anna
 • dr inż. Grądzki Waldemar
 • Gryczewski Jacek
 • Horajski Michał
 • Jabłońska Andżelika
 • Jagodziński Wojciech
 • Janiszewski Łukasz
 • Jankowska Marta
 • Jasiński Arkadiusz
 • Juda Paweł
 • Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka
 • Kalocińska-Szumska Aleksandra
 • Kaszyński Grzegorz
 • Kawala-Sterniuk Aleksandra
 • Kidyba Monika
 • Kiełbasińska Maria
 • Kiełbasiński Wojciech
 • Klonowska Agnieszka
 • Koneczniak Grzegorz
 • Kocoł Tomasz
 • Kornacka Anna
 • Kornacki Paweł Wadim
 • Korzeniowski Adrian
 • Kostiukow Anna
 • Kostrzewska Anna
 • Kowalczyk  Iwona
 • Kowalczyk-Chudy Joanna
 • Kowalski Marcin
 • Krzyszczak Robert
 • Kucharski Kamil
 • Kulczycki Piotr
 • dr Lewicki Jacek
 • Lewiński Bogdan
 • Leżański Dominik
 • Luczewski Michał
 • dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna
 • Maras Piotr
 • Margalski Sebastian
 • Markowski Maciej
 • Mazurek Karolina
 • Mazurek Maciej
 • Miry Paweł
 • Moczyński Ryszard
 • Mrożek Tomasz
 • Napieraj  Norbert
 • Napieralski Paweł
 • Napierała Marcin
 • Nowak Adrian
 • Nowak Paweł
 • Nowak Maciej
 • Odrzygóźdź Cezary
 • Pawlak Przemysław
 • Piasecki Piotr
 • Piecuch Krystyna
 • Pierzchała Krystyna
 • Pietruszewska-Cętkowska Iwona
 • Postaremczak Dominik
 • dr inż. Proniewska Klaudia
 • Prucnal Mateusz
 • dr hab. Prusik Krzysztof
 • Prusińska Marta
 • Razik Waldemar
 • Romanowski Mateusz
 • Rudnicki Zbigniew
 • Ruks-Wojtkowiak Magdalena
 • Rząsa-Duran Elżbieta
 • dr Samborska Lucyna
 • Smolarek-Kołecka Natalia
 • Snop Sebastian
 • Sobczyk Sławomir
 • Sobeyko-Bejnarowicz Justyna
 • Solarz Jacek
 • Springer Jerzy
 • Staniszewska Iwona
 • dr Strojny Damian
 • dr hab. Stefański Artur
 • Strychaniecki Piotr
 • Szawarski  Adam
 • Szczepkowski Jakub
 • Szefer Piotr
 • Szeląg Małgorzata
 • Szpaderska Karolina
 • Śledzik Joanna
 • Świłło Izabella
 • Tenczyński Marek
 • Trela Jacek
 • Truskolawska-Plichcińska Marta
 • dr Wawrzyk Anna
 • Wawrzyk Tomasz
 • dr Wdzięczak Janusz
 • Wilczek Piotr
 • Wiśniewska Katarzyna
 • Wodok Piotr
 • Wojtkowiak Marcin
 • Wolkenstein Artur
 • Wolny  Piotr
 • dr Wyskida Jan
 • dr n. med Wyskida Katarzyna
 • Zaręba Elwira
 • Zasadziński Jan
 • Ziemniewicz Bożena
 • dr inż. Zwoliński Adam