Procurements

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy (2019 – 2020 r.)

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski (2019 – 2020 r.)

Obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych

Plan zamówień publicznych w 2019 r.

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy (2018 – 2019 r.)

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski (2018 – 2019 r.)

Plan zamówień publicznych w 2018 r.

Wykonanie przeglądu zewnętrznego działań PKA