Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziałe Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;