New members of PKA Advisory Board.

President of the Polish Accreditation Committee adopted a decision on appointment of international experts as new members of the PKA Advisory Board. Current composition of the Advisory Board is as follows: dr hab. Zbigniew Marciniak – Chair of the Board, prof. dr hab. Wiesław Banyś, dr Henryka Bochniarz, Tove Blytt Holmen, dr Karl Dittrich, prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. Jurgen Kohler, prof. Helmut Konrad, … Czytaj dalej

Poszerzenie Rady Konsultacyjnej PKA.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjął decyzję o rozszerzeniu dotychczasowego składu Rady Konsultacyjnej PKA, m. in. o ekspertów międzynarodowych. Obecny skład tego ciała przedstawia się następująco: dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady, prof. dr hab. Wiesław Banyś, dr Henryka Bochniarz, Tove Blytt Holmen, dr Karl Dittrich, prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. Jurgen Kohler, prof. Helmut Konrad, dr Andrzej Malinowski, prof. Jethro Newton, Zbigniew Niemczycki, Christina Rozsnyai, dr hab. … Czytaj dalej

Site – visits of PKA scheduled for 21 – 27 April 2014 r.

In response to the suggestions directed to the Secretary General of the Polish Accreditation Committee, the Presidium of PKA decided that detailed dates of forthcoming site – visits will be published on PKA's website. Please find below a list of quality assessments scheduled for 21 – 27 April 2014: 24 – 25.04.2014: „enviromental engineering” provided by Faculty of Civil … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 kwietnia 2014 r.

W odpowiedzi na prośby kierowane do Sekretarza Polskiej Komisji Akredytacyjnej Prezydium PKA podjęło decyzję, że szczegółowe dane dotyczące dat wizytacji będą cyklicznie publikowane na jej stronach internetowych. Poniżej publikujemy zestawienie ocen zaplanowanych w okresie 21 – 27 kwietnia 2014 r. 24 – 25.04.2014 r.: na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, na kierunku „mechanika i budowa maszyn” … Czytaj dalej

CEENQA General Assembly in Prishtina.

The next General Assembly of Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) is scheduled to 24 May 2014 in Prishtina and will be hosted by Kosovo Accreditation Agency. On 23th May 2014 a workshop is planned entitled „What Makes a Successful Quality Assurance Agency?” based on the results of a survey on the subject … Czytaj dalej

Zgromadzenie Ogólne CEENQA w Prisztinie.

Kolejne zgromadzenie ogólne Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) odbędzie się – dzięki uprzejmości Agencji Akredytacyjnej Kosowa – w Prisztinie w dniu 24 maja br. W jego przeddzień zorganizowany zostanie warsztat zatytułowany „Co składa się na sukces agencji akredytacyjnej?”, w trakcie którego przedstawione zostaną wyniki ankiety przeprowadzonej wspólnie z International Network for Quality Assurance Agencies in … Czytaj dalej

PKA’s survey results – 1st quarter of 2014 r.

Results of a survey concerning quality of service provided by panels of experts of the Polish Accreditation Committee during the first quarter of 2014 are already available. This time we have received 24 questionnaires (5 more then in the first quarter of 2013). Outcomes of responses to the close – ended questions are, similarly to the previuos analysis, very good … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji PKA w I kwartale 2014 r.

Dostępne są już rezultaty ankietyzacji prac zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym kwartale obecnego roku. Tym razem otrzymaliśmy 24 wypełnione ankiety (o 5 więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.). Wyniki odpowiedzi na pytania zamknięte, podobnie jak w poprzednich analizach, są bardzo dobre (tym razem odsetek ocen najwyższych przekroczył 90%). Wśród odpowiedzi na pytania otwarte natomiast znalazły się zagadnienia, do których postanowiliśmy … Czytaj dalej

Meeting of PKA QA experts in April.

The fifth in 2014 meeting of the Polish Accreditation Committee quality assurance experts took place on the second day of April and was dedicated to issues realted to those procedures in internal quality assurance systems of HEIs that cover assessment of research level of the faculty as well as possibilities to point out practices which deserve to be disseminated. … Czytaj dalej

Kwietniowe spotkanie ekspertów ds. jakości.

Kwietniowe spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbyło się w drugim dniu kwietnia. Tym razem tematem obrad były kwestie dotyczące obecnych w uczelnianych systemach zapewniania jakości procedur oceny poziomu naukowego jednostki oraz mozliwości wskazania w tym obszarze praktyk zasługujących na rozpowszechnianie. Obecni na spotkaniu eksperci PKA zajęli się ponadto sposobami wykorzystywania przez uczelnie wyższe interakcji z przedstawicielami rynku pracy. Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości … Czytaj dalej