Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 kwietnia 2014 r.

W odpowiedzi na prośby kierowane do Sekretarza Polskiej Komisji Akredytacyjnej Prezydium PKA podjęło decyzję, że szczegółowe dane dotyczące dat wizytacji będą cyklicznie publikowane na jej stronach internetowych. Poniżej publikujemy zestawienie ocen zaplanowanych w okresie 21 – 27 kwietnia 2014 r.

 • 24 – 25.04.2014 r.:
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy,
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
  • na kierunku „międzynarodowe stosunki gospodarcze” prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
  • na kierunku „realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia” prowadzonym na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
 • 25 – 26.04.2014 r.:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie,
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku,
 • 26 – 27.04.2014 r.:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
  • na kierunku „metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne” prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.