Wyniki ankietyzacji PKA w I kwartale 2014 r.

Grafika - wykres słupkowyDostępne są już rezultaty ankietyzacji prac zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej w pierwszym kwartale obecnego roku. Tym razem otrzymaliśmy 24 wypełnione ankiety (o 5 więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.).

Wyniki odpowiedzi na pytania zamknięte, podobnie jak w poprzednich analizach, są bardzo dobre (tym razem odsetek ocen najwyższych przekroczył 90%). Wśród odpowiedzi na pytania otwarte natomiast znalazły się zagadnienia, do których postanowiliśmy odnieść się szerzej. Dotyczyły one m. in. przygotowania i udostępnienia analizy porównawczej mierników jakości, wprowadzenia możliwości formułowania przez ekspertów ocen cząstkowych w trakcie wizytacji czy zwiększenia liczby członków zespołów oceniających w ramach procedury programowej.

Szczegółowe wyniki ankietyzacji (uwzględniające m. in. podział na zespoły funkcjonujące w ramach Komisji) oraz wyjaśnienia dotyczące kwestii poruszonych w komentarzach do ankiet można pobrać tutaj.