Poszerzenie Rady Konsultacyjnej PKA.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjął decyzję o rozszerzeniu dotychczasowego składu Rady Konsultacyjnej PKA, m. in. o ekspertów międzynarodowych. Obecny skład tego ciała przedstawia się następująco:

 • dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. Wiesław Banyś,
 • dr Henryka Bochniarz,
 • Tove Blytt Holmen,
 • dr Karl Dittrich,
 • prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski,
 • prof. Jurgen Kohler,
 • prof. Helmut Konrad,
 • dr Andrzej Malinowski,
 • prof. Jethro Newton,
 • Zbigniew Niemczycki,
 • Christina Rozsnyai,
 • dr hab. Mieczysław W. Socha,
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński.

Najbliższe posiedzenie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest przewidziane na maj.