Kwietniowe spotkanie ekspertów ds. jakości.

Logo PKAKwietniowe spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbyło się w drugim dniu kwietnia. Tym razem tematem obrad były kwestie dotyczące obecnych w uczelnianych systemach zapewniania jakości procedur oceny poziomu naukowego jednostki oraz mozliwości wskazania w tym obszarze praktyk zasługujących na rozpowszechnianie.

Obecni na spotkaniu eksperci PKA zajęli się ponadto sposobami wykorzystywania przez uczelnie wyższe interakcji z przedstawicielami rynku pracy.

Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości zostało zaplanowane na 7 maja 2014 r.