Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Sygn. akt I OSK 1177/06 rozstrzygnął, iż „Komisja nie jest, ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem państwowym, nie ma więc publicznoprawnego statusu. (…) Postępowanie uchwałodawcze, pomimo podobieństwa, nie jest postępowaniem administracyjnym, będąc zaś stroną tego postępowania uczelnia nie jest stroną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (…) Z kolei okoliczność, … Czytaj dalej