Przewodniczący PKA uczestniczył w premierze raportu Banku Światowego.

Przewodniczący PKA wziął udział w światowej premierze raportu Banku Światowego „Powrót do pracy. Wzrost liczby miejsc pracy w Europie i Azji Centralnej”, która miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorzy raportu zauważyli m. in., że gwałtowny rozrost sektora szkolnictwa wyższego w ostatnich dwóch dekadach w badanym regionie był znacznie bardziej dynamiczny niż w innych częściach świata, ale odbywał się w warunkach kiedy mechanizmy zapewniania jakości były … Czytaj dalej

Visit of SEA representatives.

On 7 November 2013 Presidium of the Polish Accreditation Committee accepted paper authored by Association of Academic E-learning entitled „Assessment of classess conducted with use of methods and techniques of distance learning”. The document as well as presentation concerning abovementioned document prepared by Mrs. Maria Zając received warm reception from members of PKA Presidium. Association of Academic … Czytaj dalej

Przedstawiciele SEA w PKA.

W dniu 7 listopada br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło opracowanie Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt. „Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Dokument uzyskał akceptację członków Prezydium PKA, a trakcie posiedzenia wyświetlona została także prezentacja dotycząca powyższego opracowana przygotowana przez Panią Marię Zając. Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Gromadząc najlepszych ekspertów, zajmujących … Czytaj dalej

ECA Winter Seminar (10-11.12.2013 )

On 10 and 11 December 2013 „ECA Winter Conference” will be held in Hague by the European Consortium for Accreditation. This year the event will focus on Massive Open Online Courses (MOOCs) and external quality assurance. Before the conference meetings of Management Group (attended by Vice – President of the Polish Accreditation Committee) and ECA working groups … Czytaj dalej

ECA Winter Seminar (10-11.12.2013 r.)

W dniach 10 -11 grudnia br. European Consortium for Accreditation organizuje coroczną konferencję „ECA Winter Seminar”. Tegoroczna edycja będzie poświęcona Masowym Otwartym Kursom Online (Massive Open Online Courses – MOOC) i problematyce zapewniania jakości. Przed konferencją odbędzie się spotkanie zarządu ECA, w którym zasiada Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz spotkania grup roboczych, w których również wezmą udział przedstawiciele PKA. Szczegółowy program konferencji prezentuje się … Czytaj dalej

President of PKA in Sejm.

On the 6 of November 2013 President of the Polish Accreditation Committee took part in the following meetings in Sejm: in the meeting of the Education, Science and Youth Committee which passed the project of amendments in the law on Chrzescijanska Akademia Teologiczna authored by deputies to standing subcommittee for science and higher education. Amendments proposed by deputies … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w pracach Sejmu.

W dniu 6 listopada br. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wziął udział w posiedzeniach: sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która w pierwszym czytaniu poselskiego projektu zmian w ustawie o Chrześcijanskiej Akademii Teologicznej przesłała projekt do Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Sugerowane przez posłów zmiany dotyczyły nazwy uczelni i zmian w zasadach jej finansowania; podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego – w trakcie posiedzenia rozpatrywano informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego … Czytaj dalej

IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie – 28/29 listopada 2013 r.

W dniach 28 – 29 listopada br. w Warszawie odbędzie się IX Kongres Ekonomistów Polskich, którego hasło przewodnie brzmi: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. W spotkaniu będzie uczestniczył Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kongres stanowi forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w Polskim Towarzysztwie Ekonomicznym, i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty … Czytaj dalej