President of PKA took part in „Advanced Analytics and Data Science” conference.

President of the Polish Accreditation Committee took part in the conference entitled „Advanced Analytics and Data Science” organised by Szkola Glowna Handlowa in Warsaw on 5 November 2013 r. The event which focused on the value of advanced analytics in business and challenges regarding analytically-focused educational programs was addressed mainly to academics and business representatives. The agenda … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wziął udział w konferencji „Advanced Analytics and Data Science”.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczył w zorganizowanej 5 listopada br. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie konferencji „Advanced Analytics and Data Science” adresowanej przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i pracodawców. W trakcie spotkania dyskutowano nad znaczeniem zaawansowanej analityki w biznesie oraz wyzwaniami dotyczącymi projektowania programów zorientowanych na kształcenie analityków. Program konferencji obejmował m. in. dyskusję na temat wyzwań, z jakimi stykają się biostatystycy, dobrych praktyk dotyczących stosowania … Czytaj dalej

First PKA’s resolution within JOQAR framework.

Presidium of the Polish Accreditation Committee awarded outstanding assessment (Resolution No. 679 / 2013 of 17 October 2013 is available here – Polish version only) to the „Economical Analysis of Law” programme carried out within framework of joint programme „European Master of Law and Economics” by consortium of following 8 higher education institutions: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universität … Czytaj dalej

Pierwsza ocena PKA w ramach projektu JOQAR.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 679 / 2013 z dnia 17 października 2013 r. przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku „ekonomiczna analiza prawa” realizowanego w ramach programu prowadzonego wspólnie „European Master of Law and Economics” (joint programme) przez konsorcjum obejmujące osiem uczelni: Uniwersytet w Rotterdamie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Gandawa, Uniwersytet Aix – Marseille, Uniwersytet Hajfa, Instytut Indiry Ghandi … Czytaj dalej

Facilitating recognition of qualifications – summary of seminar.

On 23 October 2013 Section for Academic Recognition of the Department of Strategy of the Ministry of Science and Higher Education organised in Warsaw a seminar dedicated to issues related to recognition of academic qualifications obtained outside of Poland as well as enrolling foreign students. The seminar was attended by 189 representatives of higher education institutions, representatives of Ministry … Czytaj dalej

Podsumowanie seminarium na temat wspierania uznawalności wykształcenia.

W dniu 23 października 2013 r. Zespół Uznawalności Wykształcenia Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizował w Warszawie seminarium poświęcone problematyce uznawalności w Polsce wykształcenia uzyskanego poza granicami kraju oraz przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców. W seminarium udział wzięło 189 przedstawicieli uczelni wyższych, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Materiały ze spotkania, tj. prezentacje dotyczące uznawania … Czytaj dalej