Pierwsza ocena PKA w ramach projektu JOQAR.

Logo projektu JOQARPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 679 / 2013 z dnia 17 października 2013 r. przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku „ekonomiczna analiza prawa” realizowanego w ramach programu prowadzonego wspólnie „European Master of Law and Economics” (joint programme) przez konsorcjum obejmujące osiem uczelni: Uniwersytet w Rotterdamie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Gandawa, Uniwersytet Aix – Marseille, Uniwersytet Hajfa, Instytut Indiry Ghandi Badań nad Rozwojem oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ocena została przeprowadzona przez międzynarodowy zespół ekspertów według uzgodnionej w 2010 r. procedury Assessment Framework for Joint Programmes.

Projekt JOQAR (Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded) został uruchomiony dla opracowania efektywnych narzędzi akredytacji programów prowadzonych wspólnie. Jego głównym celem było stworzenie alternatywy dla odrębnych procedur narodowych, zamiast których członkowie European Consortium for Accreditation (w tym Polska Komisja Akredytacyjna) zaproponowali wspólną procedurę akredytacyjną (uwzględniającą m. in. wymagania krajowych porządków prawnych) stanowiacą jednolity fundament dla decyzji wydawanych przez agencje zapewniania jakości w poszczególnych państwach. Tak rozumiana procedura zakłada m. in. jeden raport samooceny, jedną wizytację oraz jeden raport powizytacyjny.

Szczegółowe informacje o projekcie JOQAR dostępne są na stronie internetowej European Consortium for Accreditation.