Przewodniczący PKA wziął udział w konferencji „Advanced Analytics and Data Science”.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczył w zorganizowanej 5 listopada br. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie konferencji „Advanced Analytics and Data Science” adresowanej przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i pracodawców. W trakcie spotkania dyskutowano nad znaczeniem zaawansowanej analityki w biznesie oraz wyzwaniami dotyczącymi projektowania programów zorientowanych na kształcenie analityków.

Program konferencji obejmował m. in. dyskusję na temat wyzwań, z jakimi stykają się biostatystycy, dobrych praktyk dotyczących stosowania zaawansowanej analityki w biznesie, wdrażania zaawansowanej analityki i kierunków jej rozwoju oraz tzw. Big Data jako przyszłości analityki biznesowej, myślenia statystycznego, statystycznej analizy danych wielowymiarowych, dobrych praktyk w zarządzaniu danymi, nowych metod analizy danych, programu doskonalenia umiejętności w SAS France oraz wyzwań, jakie stoją w obszarze analityki przed środowiskiem akademickim.

Wśród zaproszonych dyskutantów należy wymienić Franka J. Ohlhorsta, prof. Tomasza Burzykowskiego, dr Catherine Truxillo, prof. Walentego Ostasiewicza, prof. Jacka Koronackiego, Andrzeja Burzyńskiego, Adama Bartosa, Mariusza Dzieciątko, Ariane Liger – Belair Sioufi, prof. Marka Gruszczyńskiego, Leszka Sufę oraz prof. Marka Rockiego. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wziął udział w panelu dyskusyjnym „Advanced Analytics & Data Science – challenge for education”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.analytics-conference.pl.