IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie – 28/29 listopada 2013 r.

W dniach 28 – 29 listopada br. w Warszawie odbędzie się IX Kongres Ekonomistów Polskich, którego hasło przewodnie brzmi: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. W spotkaniu będzie uczestniczył Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kongres stanowi forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w Polskim Towarzysztwie Ekonomicznym, i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

Uczestnicy IX edycji kongresu dyskutować będą nad istotą i przyczynami przemian w światowej gospodarce. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną następujące bloki tematyczne:

  • Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności (sesja teoretyczna).
  • Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki – państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna (sesja: polityka gospodarcza).
  • Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski).
  • Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (sesja „edukacyjna”).

Wśród 231 nadesłanych na Kongres referatów znajduje się również refereat przygotowany przez Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej: „Jakość kształcenia ekonomistów w świetle prac PKA”.

Szczegółowe informacje o spotkaniu, w tym program oraz zbiór nadesłanych wystąpień, dostępne są na stronie www.kongres.pte.pl.