Przedstawiciele SEA w PKA.

W dniu 7 listopada br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło opracowanie Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt. „Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Dokument uzyskał akceptację członków Prezydium PKA, a trakcie posiedzenia wyświetlona została także prezentacja dotycząca powyższego opracowana przygotowana przez Panią Marię Zając.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Gromadząc najlepszych ekspertów, zajmujących się e-learningiem, zarówno naukowo, jak i w praktyce, swoją aktywność koncentruje na podnoszeniu jakości kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, budowie standardów i procedur akredytacyjnych, propagowaniu dobrych praktyk oraz aktywnym wpływaniu na zmiany paradygmatu kształcenia akademickiego i szkolnictwa wyższego pod wpływem technologii i idei społeczeństwa informacyjnego.