Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
ikona - uczelnia

Aktualności

BPKA poszukuje pracownika
Q&A

Kalendarz wizytacji

kwiecień 2024

Wydarzenia dla 1 kwiecień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 2 kwiecień
Brak wydarzeń
3 kwiecień, 2024

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

4 kwiecień, 2024

na kierunku fizyka prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

na kierunku energetyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku malarstwo prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku przedsiębiorczość i finanse prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

5 kwiecień, 2024

na kierunku energetyka prowadzonym w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

na kierunku malarstwo prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku przedsiębiorczość i finanse prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku nowe media i e-biznes prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku;

na kierunku ratownictwo medyczne w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

6 kwiecień, 2024

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

na kierunku nowe media i e-biznes prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku;

na kierunku ratownictwo medyczne w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Filii w Ełku;

na kierunku zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

7 kwiecień, 2024

na kierunku pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Filii w Ełku;

na kierunku zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

8 kwiecień, 2024

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

9 kwiecień, 2024

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Politechnice Białostockiej;

na kierunku architektura prowadzonym w Akademii Śląskiej w Katowicach;

10 kwiecień, 2024

na kierunku architektura prowadzonym w Akademii Śląskiej w Katowicach;

11 kwiecień, 2024

na kierunku filologia prowadzonym w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Puławskiego;

12 kwiecień, 2024

na kierunku filologia prowadzonym w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Puławskiego;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

na kierunku mechanika i budowa pojazdów w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku pielęgnacja zwierząt i animoloterapia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;

13 kwiecień, 2024

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

na kierunku mechanika i budowa pojazdów w Politechnice Poznańskiej;

na kierunku pielęgnacja zwierząt i animoloterapia prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu;

na kierunku zarządzanie w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie;

14 kwiecień, 2024

na kierunku zarządzanie w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie;

15 kwiecień, 2024

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie;

na kierunku chemia w kryminalistyce prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

16 kwiecień, 2024

na kierunku chemia w kryminalistyce prowadzonym w Politechnice Łódzkiej;

na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

na kierunku transport prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

17 kwiecień, 2024

na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne prowadzonym w Uniwersytecie Zielonogórskim;

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

na kierunku transport prowadzonym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

18 kwiecień, 2024

na kierunku wokalistyka prowadzonym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

na kierunku lekarskim prowadzonym w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku agrobiznes prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku architektura prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu;

19 kwiecień, 2024

na kierunku agrobiznes prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie;

na kierunku architektura prowadzonym w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu;

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu;

na kierunku bezpieczeństw narodowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

20 kwiecień, 2024

na kierunku administracja prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu;

na kierunku bezpieczeństw narodowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżeskiej w Warszawie w Filii w Poznaniu;

21 kwiecień, 2024

na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu;

na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżeskiej w Warszawie w Filii w Poznaniu;

22 kwiecień, 2024

na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych w Uniwersytecie Gdańskim;

23 kwiecień, 2024

na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku matematyka stosowana prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie;

na kierunku reżyseria prowadzonym w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Filii we Wrocławiu;

24 kwiecień, 2024

na kierunku matematyka stosowana prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie;

na kierunku reżyseria prowadzonym w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Filii we Wrocławiu;

25 kwiecień, 2024

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Tarnowie;

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie;

26 kwiecień, 2024

na kierunku biotechnologia prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Tarnowie;

na kierunku grafika prowadzonym w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku;

na kierunku media i dziennikarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku media i turystyka prowadzonym w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

na kierunku zarządzanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Sosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

27 kwiecień, 2024

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu;

na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku;

na kierunku media i dziennikarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;

na kierunku media i turystyka prowadzonym w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;

na kierunku zarządzanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

na kierunku administracja prowadzonym w Państwowej Akademii Nauk Sosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie;

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Filii w Bydgoszczy;

28 kwiecień, 2024

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Uniwersytecie WSB Merito w Filii w Bydgoszczy;

Wydarzenia dla 29 kwiecień
Brak wydarzeń
Wydarzenia dla 30 kwiecień
Brak wydarzeń

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

Współpracujemy w kraju

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
logo KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
Logo Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Rady Doskonałości Naukowej
Logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Współpracujemy z zagranicą

Logo The European Quality Assurance Register for Higher Education
logo Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education