Wizytacje w drugiej połowie listopada br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 listopada na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Neofilologicznym Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku; na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Hajnówce Politechniki Białostockiej; na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; 17-18 … Czytaj dalej

Otwarte konsultacje projektu szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

Od 1 października 2018 obowiązuje nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Polska Komisja Akredytacyjna jest zobowiązana, zgodnie z ustawą, do  określenia w statucie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania  oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Oddajemy do otwartej konsultacji  projekty szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów opracowane przez powołany w tym celu wewnętrzny zespół roboczy i zaakceptowane … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie listopada br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 3-4 listopada na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku; na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu; 7-8 listopada na kierunku „odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego … Czytaj dalej

Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września br. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający siedem recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach. Opinia oraz Uchwała Nr 693/2017 Prezydium PKA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Collegium Mazovia Innowacyjnej … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie października br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 października  na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; na kierunku „kompozycja i teoria muzyki” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; 18-19 października na kierunku „fizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; na kierunku „fizyka … Czytaj dalej

Działalność PKA oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli

W dniu 4 października 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała informację o wynikach kontroli pn. „System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych”. W ramach wspomnianej kontroli  ocenie została poddana m.in. działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z oceną cząstkową sformułowaną na str. 17 wystąpienia pokontrolnego: „Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia aktywność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze doskonalenia jakości kształcenia w szkołach wyższych. Komisja współpracowała z międzynarodowymi instytucjami … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie października br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie października Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 6-7 października  na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli; 7-8 października  na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; 12-13 października  na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki … Czytaj dalej