Wizytacje w drugiej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 lutego na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 20 lutego powtórna ocena programowa na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie; 20-21 lutego na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; na kierunku „gospodarka … Czytaj dalej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej o zmianach w działalności PKA

Zachęcamy do lektury artykułu w Forum Akademickim, w którym Profesor Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pisze o tym, jakie zmiany w działalności PKA wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszące jej rozporządzenia. ” (…) Na posiedzeniu plenarnym 13 grudnia 2018 r. PKA jednogłośnie przyjęła nowy statut, który zacznie obowiązywać w ostatniej dekadzie stycznia, o ile minister nie zgłosi zastrzeżeń co do zgodności statutu z prawem. Opracowując dokument będący … Czytaj dalej

Projekt Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjno-informacyjnego, zrealizowanego w ramach Projektu Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education (UoF), którego partnerem jest Polska Komisja Akredytacyjna. Projekt ma na celu opracowanie nowych metod i narzędzi w jaki uczelnie, przedsiębiorstwa i rządy będą współpracować w ramach nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Ponadto projekt ma … Czytaj dalej

Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym (aktualizacja)

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września 2018 r. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający jedenaście recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach. Opinia oraz Uchwała Nr 109/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1 lutego powtórna ocena programowa na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; 2 – 3 lutego na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 9 – 10 lutego na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach Sopockiej … Czytaj dalej

Otwarte konsultacje projektu wzorów dokumentacji wykorzystywanej przez PKA

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekty wzorów: –        raportu samooceny (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny) –        raportu zespołu oceniającego (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny) –        recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny). Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektów. Prosimy, by kierować je elektronicznie na adres gkolodziej@pka.edu.pl do dnia 5 lutego 2019 roku, podając „wzory” jako temat korespondencji.

Wizytacje w drugiej połowie stycznia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie stycznia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 stycznia na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; 17-18 stycznia na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata” prowadzonym … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie stycznia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie stycznia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 3-4 stycznia na kierunkach „matematyka” i „fizyka techniczna” prowadzonych w Akademii Pomorskiej w Słupsku; 4-5 stycznia na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku; 7-8 stycznia na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 8-9 stycznia na kierunku „instrumentalistyka” … Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2019 roku życzą członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pracownicy Biura Komisji.    

Wizytacje w grudniu br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie grudnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 30 listopada – 1 grudnia na kierunku „informatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim; na kierunku „finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 2 – 3 grudnia na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; … Czytaj dalej