Wizytacje w pierwszej połowie stycznia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie stycznia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

3-4 stycznia

na kierunkach „matematyka” i „fizyka techniczna” prowadzonych w Akademii Pomorskiej w Słupsku;

4-5 stycznia

na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku;

7-8 stycznia

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

8-9 stycznia

na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

na kierunku „informatyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

10-11 stycznia

na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

na kierunku „aktorstwo” prowadzonym na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

11-12 stycznia

na kierunku „informatyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;

12-13 stycznia

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej
w Kutnie

13-14 stycznia

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;

14-15 stycznia

na kierunku „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

na kierunku „mechanika i budowa maszyn”  prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego;

na kierunku „filologia polska ” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie;

15-16 stycznia

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

na kierunku „mikrobiologia” prowadzonym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego;

na kierunku „dyrygentura” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;

na kierunku „kompozycja i teoria muzyki” prowadzonym na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.