Annual report 2018 / Action plan 2019

Szanowni Państwo,

z przekonaniem rekomendujemy Państwu zapoznanie się z najnowszą publikacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej pt. „Raport roczny 2018 / Plan działań 2019”, która stanowi jednocześnie sprawozdanie z działalności PKA w roku 2018, jak również przedstawia strategiczne działania zaplanowane i realizowane przez PKA w roku 2019.

Rok 2018 był dla nas szczególnym, ponieważ postawił przed nami wyzwania wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dlatego też nasze opracowanie prezentuje m.in. działania Komisji podjęte w związku z dostosowaniem do nowych uwarunkowań prawnych.

Zawarte w publikacji treści przeprowadzą Państwa przez wielowymiarowy zakres działalności Komisji – wyrażanie opinii, dokonywanie ocen, prowadzenie działalności analitycznej oraz szkoleniowej, zadania wynikające ze współpracy krajowej i międzynarodowej, czy też pracę i zadania Biura PKA. Warstwa merytoryczna została wzbogacona o materiały analityczne i statystyczne, które dodatkowo prezentują rezultaty prac Komisji.

Jest nam szczególnie miło, że oddajemy w Państwa ręce opracowanie w odmienionej formie – dokument elektroniczny o zmienionej strukturze, prezentujący szatę graficzną zgodną z systemem identyfikacji wizualnej PKA. Tym samym wyrażamy nadzieję, że zachęcimy jeszcze większe grono czytelników do zapoznania się z tą publikacją, która stanowi syntetyczne, a zarazem rzetelne źródło wiedzy na temat zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze szkolnictwa wyższego.

ozdobna grafika przedstawiająca publikacje raport roczny 2018 Plan działań 2019 na tablecie