Uroczystość wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia PKA

13 czerwca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA PKA. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lutego 2024 r. Certyfikatami Doskonałości Kształcenia zostało wyróżnionych 26 kierunków studiów, które spełniły kryteria wynikające z procedury przyznawania Certyfikatów. Przedstawiciele wyróżnionych kierunków odebrali Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Komisji – dra hab. inż. Janusza Uriasza i Sekretarza PKA – … Czytaj dalej

NCFMEA ponownie potwierdza wysoką ocenę systemu akredytacji polskich uczelni medycznych

Przesłuchanie przedstawicieli PKA oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez komisję w ramach procedury amerykańskiej akredytacji kierunków medycznych prowadzonej przez The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) zakończyło się sukcesem. W dniu 5 czerwca br. National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (tj. komisja wyodrębniona w Departamencie Edukacji USA zajmująca się kształceniem na kierunku lekarskim) po lekturze raportu samooceny przygotowanego przez Polską Komisję … Czytaj dalej

Pełne członkostwo PKA w ENQA odnowione na kolejne 5 lat!

Z przyjemnością informujemy, że ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) doceniła działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w decyzji Zarządu ENQA (zachęcamy do zapoznania się z treścią listu – poniżej). W wyniku ostatniego zewnętrznego przeglądu Polska Komisja Akredytacyjna odnowiła status pełnego członka ENQA na kolejne 5 lat tj. do 3 czerwca 2029 r.  Zgodnie z § 1 ust. 4 Statutu Polskiej … Czytaj dalej

Rozpoczął się proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA), rozpoczął proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA. Wybrani eksperci będą: uczestniczyć w ocenie programowej kierunku studiów, jako członkowie zespołu oceniającego; uczestniczyć w ocenie kompleksowej uczelni, jako członkowie zespołu oceniającego; recenzować wnioski o wydanie przez Ministra Nauki pozwolenia na utworzenie studiów. Termin zgłoszeń: do dnia 1 lipca 2024 r. Chcesz dołączyć i zdobyć … Czytaj dalej

PKA ogłasza nabór na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji (ekspertów ds. pracodawców)

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) rozpoczyna proces rekrutacji kandydatów na ekspertów PKA ds. pracodawców. Wybrani eksperci będą brali udział w ocenach jakości kształcenia w uczelniach. Termin składania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2024 r. Miejsce składania dokumentów: Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa e-mail: pka@pka.edu.pl Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w poniższym ogłoszeniu. OGŁOSZENIE Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją … Czytaj dalej

Obecność PKA w EQAR po raz kolejny potwierdzona!

Komitet Rejestrujący Europejskiego Rejestru Instytucji Działających na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR), na podstawie raportu z zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonanego przez panel międzynarodowych ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego, a także planu działań przygotowanego w odpowiedzi na powyższy raport uznał, że – podobnie jak w przypadku poprzednich ocen – aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality Assurance … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

Biuro PKA poszukuje pracownika do obsługi prac zespołu – z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 6 maja 2024 r.

Q&A: Webinarium PKA

Z przyjemnością przekazujemy Państwu zbiór często zadawanych pytań tzw. Q&A, dotyczący oceny programowej. Podstawę niniejszego opracowania stanowią pytania, które zostały sformułowane przez uczestników webinarium PKA dla uczelni. Webinarium zorganizowane dniu 11.03.2024 r. było poświęcone omówieniu procedury zdalnej oceny programowej. Prezentowany katalog pytań dotyczy zarówno działań prowadzonych przed wizytacją (m.in. przygotowanie raportu samooceny, zadania koordynatora wizytacji z ramienia uczelni, przygotowanie wytypowanych … Czytaj dalej