Rozpoczął się proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA), rozpoczął proces rekrutacji kandydatów na ekspertów studenckich PKA.

Wybrani eksperci będą:

  • uczestniczyć w ocenie programowej kierunku studiów, jako członkowie zespołu oceniającego;
  • uczestniczyć w ocenie kompleksowej uczelni, jako członkowie zespołu oceniającego;
  • recenzować wnioski o wydanie przez Ministra Nauki pozwolenia na utworzenie studiów.

Termin zgłoszeń: do dnia 1 lipca 2024 r.

Chcesz dołączyć i zdobyć cenne doświadczenie? Dowiedz się więcej i zapoznaj się ze szczegółami: https://rekrutacja-pka.psrp.org.pl/rekrutacja.html

Rekrutacja przeprowadzana jest się na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Informacja dot. przechowywania informacji i ochrony danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl. Dane gromadzone i przechowywane są w celu rekrutacji na ekspertów PKA. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia) oraz niszczenia dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce). Odbiorcą danych (podmiotem biorącym udział w rekrutacji) będzie także Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 18/16. W przypadku decyzji negatywnej dane kandydata zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku przekazania danych osobowych na podstawie zgody (których podania nie wymaga ustawa prawo o szkolnictwie wyższym lub statut PKA) w dowolnym momencie można ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze, zgodne z prawem przetwarzanie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.