Informacje w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się KoronwariwusaSARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19,  zalecamy zapoznanie się z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sformułowanymi po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Z treścią rekomendacji można zapoznać się pod niniejszym linkiem  Prosimy również o zapoznanie się z opublikowaną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia Koronawirusem COVID-19 … Czytaj dalej

Rekrutacja ekspertów – pracodawców (przedłużenie terminu)

grafika dekoracyjna - przedstawiająca dwóch mężczyzn pracujących przy laptopach

Polska Komisja Akredytacyjna informuje o rozpoczęciu rekrutacji na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji. Kandydatów na ekspertów z grona pracodawców proponują pracodawcy lub reprezentujące ich organizacje, kierując się ich wiedzą na temat zasad organizacji szkoły wyższej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także doświadczeniem związanym ze współpracą z uczelniami. Nadsyłanie zgłoszeń: Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku na adres: Biuro Polskiej Komisji … Czytaj dalej

Wizytacje w Kwietniu 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w kwietniu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1–2 kwietnia  na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;  na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;  [AKTUALIZACJA] na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  [AKTUALIZACJA] 3–4 kwietnia  na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach;  na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu;  3–6 kwietnia  na kierunkach … Czytaj dalej

Wizytacje w marcu 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w marcu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 29 luty – 1 marca  na kierunku ekonomia prowadzonym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie;  2–3 marca   na kierunku jazz i muzyka estradowa prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej;  na kierunku wojsko w systemie służb publicznych prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;  3–4 marca   na kierunku historia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;  na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;  na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;  5–6 marca   na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika;  6–7 marca   na kierunku inżynieria … Czytaj dalej

Webinarium PKA dla uczelni

ołówki na żółtym tle

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium PKA dotyczącym zasad postępowania w trakcie oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w harmonogramie przeprowadzania wizytacji. Szkolenie odbędzie się 5 marca 2020 r. w godzinach 13.00 – 14.30 Szczegółowe informacje dotyczące webinarium zostaną przekazane do wszystkich uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

na stanowisko Głównego Księgowego. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lipca 2020 r.

Wizytacje w lutym 2020 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w lutym Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:   31 stycznia – 1 luty na kierunku ekonomia prowadzonym w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach; 16 – 17 luty na kierunku architektura wnętrz Uczelnia prowadzonym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; 17 –18 luty na kierunku politologia prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim; 20 – 21 luty na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym … Czytaj dalej

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

do obsługi prac zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lutego 2020 r .

Biuro PKA poszukuje pracownika

ołówki na żółtym tle

do zespołu analiz, badań i komunikacji. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod niniejszym linkiem. Termin składania dokumentów: do dnia 20 lutego 2020 r .