Oświadczenie Prezydium PKA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2022 r. wyraziło głębokie poruszenie dramatyczną sytuacją na Ukrainie. 

Członkowie Prezydium Komisji w pełni solidaryzują się z narodem ukraińskim, a w szczególności z całą społecznością akademicką. 

Jako  niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym trudnym momencie, kierujemy przede wszystkim wyrazy solidarności do naszych Koleżanek i Kolegów z partnerskiej agencji akredytacyjnej NAQA, jednocześnie oferując wsparcie działań zmierzających do ochrony wspólnych wartości i standardów europejskich w obszarze zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.