Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną

W związku ze zmianami w procesie ewaluacji jakości kształcenia, wynikajacymi z wejścia w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostępnym zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pliku tekstowego. Zachęcamy również do zapoznania się ze Wskaźnikami … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie kwietnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 3-4 kwietnia na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 4-5 kwietnia na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 5-6 kwietnia na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej … Czytaj dalej

Reviews and resolutions adopted by the Presidium of PKA in the opinion-giving proceedings [update]

In accordance with the statement on the publication of reviews and resolutions adopted by the Presidium of the Polish Accreditation Committe in the opinion-giving process, which was posted on the website of the Committe on September 20, 2018. below we publish the first collection of documentation containing seven reviews and resolutions. At the same time, we kindly inform you that … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16 – 17 marca na kierunku „administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie; 18 – 19 marca na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej; 20 – 21 marca na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; … Czytaj dalej

Nowy Statut PKA oraz wzory raportów dotyczące oceny programowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Polska Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 grudnia 2018 r. uchwaliła Statut PKA. Z treścią Statutu można zapoznać się tutaj. Jednocześnie informujemy, że w związku z uchwaleniem Statutu … Czytaj dalej

Wizytacje w pierwszej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 1 marca powtórna ocena programowa na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; 1-2 marca na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; 2 marca powtórna ocena programowa na kierunku „przedsiębiorczość i inwestycje” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu … Czytaj dalej

Wizytacje w drugiej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16-17 lutego na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 20 lutego powtórna ocena programowa na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie; 20-21 lutego na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; na kierunku „gospodarka … Czytaj dalej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej o zmianach w działalności PKA

Zachęcamy do lektury artykułu w Forum Akademickim, w którym Profesor Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pisze o tym, jakie zmiany w działalności PKA wprowadza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszące jej rozporządzenia. ” (…) Na posiedzeniu plenarnym 13 grudnia 2018 r. PKA jednogłośnie przyjęła nowy statut, który zacznie obowiązywać w ostatniej dekadzie stycznia, o ile minister nie zgłosi zastrzeżeń co do zgodności statutu z prawem. Opracowując dokument będący … Czytaj dalej

Projekt Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjno-informacyjnego, zrealizowanego w ramach Projektu Universities of the Future – Collaborative digital shift towards a new framework for industry and education (UoF), którego partnerem jest Polska Komisja Akredytacyjna. Projekt ma na celu opracowanie nowych metod i narzędzi w jaki uczelnie, przedsiębiorstwa i rządy będą współpracować w ramach nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Ponadto projekt ma … Czytaj dalej

Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym (aktualizacja)

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września 2018 r. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający jedenaście recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach. Opinia oraz Uchwała Nr 109/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. … Czytaj dalej