Wizytacje w pierwszej połowie czerwca br.

W pierwszej połowie czerwca 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje w związku z prowadzonymi postępowaniami oceniającymi:

1-2 czerwca 

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

2-3 czerwca 

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

3-4 czerwca 

na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie;

na kierunku „pedagogika prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Sieradzu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

 4-5 czerwca 

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

na kierunku „biochemia” prowadzonym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

na kierunku „studia nad słowiańszczyzną wschodnią” prowadzonym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;

na kierunku „matematyka” prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim;

5-6 czerwca 

na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;

na kierunku „weterynaria” prowadzonym w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

7-8 czerwca 

na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku;

na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;

na kierunku „matematyka” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku „fizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku „fizyka medyczna” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku „bioinformatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

 8-9 czerwca 

na kierunku „architektura i urbanistyka” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

na kierunku „bezpieczeństwo i certyfikacja żywności” prowadzonym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie;

na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

 9-10 czerwca 

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistyczno-Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. E. Szczepaniaka w Suwałkach;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu;

10-11 czerwca 

na kierunku „zielarstwo i terapie roślinne” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;

na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

11 czerwca 

powtórna ocena programowa na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

11-12 czerwca 

na kierunku „ceramika” oraz w dniach 12-13 czerwca 2018 r. na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

na kierunku „matematyka” prowadzonym w Politechnice Warszawskiej;

12 czerwca 

powtórna oceny programowa na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie;

13-14 czerwca 

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.