Wizytacje w pierwszej połowie maja 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w pierwszej połowie maja Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

6-7 maja

na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej;

9-10 maja

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku „grafika” prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;

na kierunku „historia” prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-11 maja

na kierunku „turystka i rekreacja”  na Wydziale Turystyki i  Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej;

11 -12 maja

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej;

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

12-13 maja

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej;

na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

13-14 maja

na kierunku „historia” prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;

na kierunku „inwestycje i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

14 maja

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie;

14-15 maja

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierskim Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego;

15-16 maja

na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;

na kierunku „analityka chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „chemia kosmetyczna” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „nauczanie chemii” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.