Wizytacje w pierwszej połowie czerwca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w pierwszej połowie czerwca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

31 maja – 1 czerwca

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na na Wydziale Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;

1-2 czerwca

na kierunku „zarządzanie i dowodzenie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie;

2-3 czerwca

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Przedsiębiorczości w Stargardzie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;

3-4 czerwca

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;

na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

4-5 czerwca

na kierunku „farmacja” na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydgiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;

5-6 czerwca

na kierunku „analityka żywności” prowadzonym przez Wydział Nauk i Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

6-7 czerwca

na kierunku „english philology” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku „etnologia” prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu;

na kierunku „historia sztuki” prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

na kierunku „doradztwo filozoficzne i coaching” prowadzonym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

na kierunku „inżynieria środowiska” na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej;

na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;

na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie;

7-8 czerwca

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu w Stargardzie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi;

na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego;

8-9 czerwca

na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

9–10 czerwca

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;

10-11 czerwca

na kierunku „filologia” prowadzonym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;

na kierunku „filozofia” prowadzonym w Uniwerstecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

11-12 czerwca

na kierunku „grafika” prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „inżynieria nowoczesnych materiałów” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „geoinformatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;

na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

12-13 czerwca

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach;

na kierunku „pedagogika wczesnoszkolna” prowadzonym w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

13-14 czerwca

na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;

na kierunku „transport” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach;

na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

14-15 czerwca

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Kielcach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

15-16 czerwca

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uczelni Łazarskiego w Warszawie.