Spotkanie członków PKA z przedstawicielami KRZaSP

W dniu 21 maja br. miało miejsce spotkanie członków Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z przedstawicielami Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej – Skrzypek oraz zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Bożeny Łukasik.

W trakcie spotkania Przewodniczący KRZaSP prof. dr hab. Waldemar Tłokiński przekazał Przewodniczącemu Państwowej Komisji Akredytacyjnej listę pytań dotyczących funkcjonowania PKA. Treść odpowiedzi na te pytania została opublikowana na stronach internetowych Komisji w dziale „Publikacje – Materiały informacyjne”.