Seminarium dotyczące Narodowych Ram Kwalifikacji i wzajemnej uznawalności w Trakošćan.

W dniu 11 grudnia br. w Trakošćan (Chorwacja) odbędzie się seminarium poświęcone problematyce Narodowych Ram Kwalifikacji oraz roli zapewniania jakości w procesie uznawalności wykształcenia. Spotkanie jest organizowane wspólnie przez EQAR oraz chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu. Celem organizatorów jest przedyskutowanie dwóch głównych kwestii:

  1. efektywnych sposobów zapewnienia możliwości działania zagranicznym agencjom zrzeszonym w EQAR;
  2. zewnętrznego zapewniania jakości jako punktu odniesienia – w powiązaniu z Narodowymymi Ramami Kwalifikacji odniesionymi do EQFQF – EHEA – dla procesów związanych z uznawalnością wykształcenia.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest tutaj.