Warsztaty EURASHE dotyczące efektów kształcenia (13.12.2013 r., Praga).

Logo EURASHEEURASHE we współpracy z Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE) oraz College of Nursing (VŠZ) organizuje w dniu 13 grudnia br. w Pradze adresowane do praktyków warsztaty dotyczące efektów kształcenia w kontekście wyższego szkolnictwa zawodowego.

Zamiarem organizatorów było m. in. zaaranżowanie spotkania osób zajmujących się zawodowo efektami kształcenia i stworzenie im możliwości dyskusji na temat wyzwań, barier, dobrych praktyk, a także możliwości wymiany doświadczeń.

Program warsztatu przedstawia się natępująco:

9.00: Rejestracja.

9.30: Otwarcie spotkania.

  • Polityka EURASHE, Michal Karpíšek, Wiceprezydent EURASHE, przedstawiciel Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE).

9.40: Sesja plenarna I.

  • Charakterystyka wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie, Anthony F. Camilleri, Senior Consultant w Knowledge Innovation Centre (KIC-Malta).
  • Rynek pracy a efekty kształcenia (casus flamandzki), Irène Hermans, Leuven University College (KHLeuven).
  • Efekty kształcenia – refleksja na temat rynku pracy i jego oceny (casus austriacki), Gabrielle Abermann, profesor English and Intercultural Communication at Salzburg University of Applied Sciences.

10.40: Tematyka grup roboczych.

10.50: Przerwa kawowa.

11.10: Spotkania grup roboczych.

12.10: Sprawozdanie ze spotkań grup roboczych i dyskusja.

12.30: Lunch.

13.30: Sesja plenarna II.

  • Efekty kształcenia – powiązanie teorii i praktyki. Doświadczenia irlandzkie, Oran Doherty, Work Based Learning (WBL) and Recognition of Prior Learning (RPL) Facilitator at Letterkenny Institute of Technology (LYIT).
  • Efekty kształcenia – metody osiągania efektów kształcenia i oceny studentów, Danutė Rasimavičienė, Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences.

14.10: Przerwa kawowa.

14.30: Spotkania grup roboczych II.

15.30: Sprawozdania ze spotkań grup roboczych i dyskusja.

16.00: Wnioski ze spotkań grup roboczych.

16.20: Zakończenie.