Forum „Developing Entrepreneurial University” w Swansea.

W dniach 21 – 23 maja 2014 r. Komisja Europejska we współpracy z Uniwersytetem w Swansea organizuje forum tematyczne zogniskowane wokół problematyki przedsiębiorczości w kształceniu na poziomie wyższym oraz kreowaniu tzw. „Przedsiębiorczych Uniwersytetów” („Entrepreneurial Univeristies”), o których istotnych właściwościach można przeczytać na przykład w przewodniku opracowanym przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W trakcie dwudniowego spotkania odbędzie się seria równoległych warsztatów, podczas których analizowane będą istotne dla wspierania przedsiębiorcości obszary zidentyfikowane na podstawie dostępnego on-line narzędzia HEInnovate, o którym pisaliśmy w grudniu.

W Forum będą uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.