Szkolenie ekspertów ENQA w Bernie.

W dniach 12 – 13 maja w Bernie European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) wspólnie ze Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ) organizuje dziewiąte szkolenie dla ekspertów oceniających agencje akredytacyjne.

– Doświadczenie w wykorzystywaniu kryteriów ENQA podczas zewnętrznych przeglądów działalności agencji członkowskich ENQA, a także równoległe sięganie po European Standards and Guidelines (ESG) jako kryteriów decydujących o włączeniu do rejestru prowadzonego przez EQAR prowadzi do wniosku, że dobre przygotowanie ekspertów ma znaczenie pierwszoplanowe – podkreślają organizatorzy.

Szkolenie jest adresowane zarówno do osób mających doświadczenie w przeglądach działalności koordynowanych przez ENQA, jak i osób, które chciałyby takimi ekspertami zostać w przyszłości.