Wizytacje PKA w dniach 6 – 12 kwietnia 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 6 – 12 kwietnia 2015 r. Polska Komisja Akredyacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości:

 • 8 – 10 kwietnia:
  • na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna),
  • na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistyczncyh Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna),
 • 9 – 10 kwietnia:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologiczno – Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej,
 • 9 – 11 kwietnia:
  • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwerstytetu Przyrodniczego w Lublinie (ocena instytucjonalna),
 • 10 – 11 kwietnia:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
 • 11 – 12 kwietnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Studiów Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.