Wirtualna Biblioteka KRK – zasoby elektroniczne w zasięgu ręki.

Biblioteka KRK to pierwsza wirtualna biblioteka, która posiada w swoich zbiorach elektroniczne wersje książek, czasopism i artykułów poświęconych systemowi kwalifikacji, w tym edukacji ogólnej, wyższej, zawodowej i rynkowi pracy, a także uczeniu się nieformalnemu. Zapewnia wygodny dostęp do licznych słowników, raportów z badań, debat i analizdeklaruje zespół Biblioteki, w której zbiorach znajdują się pozycje dotyczące zarówno polskiego, jak i europejskiego systemu kwalifikacji (w tym poświęcone m. in. uczeniu się przez całe życie – lifelong learning).

Dokumenty elektroniczne (ponad 800 pozycji, a liczba ta stale rośnie) udostępniane są najczęściej w formacie PDF, a ich zbiór podzielony jest na osiem głównych kategorii tematycznych: Prawo i polityka publiczna, System edukacji, Europejska Rama Kwalifikacji (EQF), System Kwalifikacji, Prezentacje, Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Rynek pracy oraz Uczenie się nieformalne. Dostęp do tych zbiorów nie jest w żaden sposób ograniczany.