Przedstawiciel PKA będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Dr hab. Marek Kowalski, członek Zespołu Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie udział 12 maja br. w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, do kompetencji której należą m. in. sprawy związane ze szkolnictwem wyższym.

Zdjęcie sali sejmowej
fot. Krzysztof Białoskórski

Porządek dzienny posiedzenia obejmuje pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o zmianie ustaw zawartych w:

  • druku nr 429 – projekt zakłada przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. daty, do której uczelnie powinny dostosować swoje nazwy do wymagań określonych w art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uzależniających możliwość używania w nazwie uczelni wyrazów „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia” od liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora posiadanych przez jednostki organizacyjne uczelni.
  • druku nr 433 – projekt ma na celu wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, a także wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem takiego systemu.
    Projekt przewiduje ponadto wydłużenie terminu przekazania przez rektorów uczelni do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych danych dotyczących prac, które zostały obronione po 30 września 2009 r.