Wizytacje PKA w dniach 23 – 30 maja 2016 r.

Pomiędzy 23 a 30 maja 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości kształcenia:

 • 23 – 24 maja:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej;
 • 24 – 25 maja:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
 • 27 – 28 maja:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie;
 • 28 – 29 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu;
 • 29 – 30 maja:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.
 • 30 – 31 maja:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej;
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie,
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym wspólnie z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Kryteria, według których dokonywane są oceny programowe zostały określone w załączniku nr 1 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA udostępnia także listę ocen planowanych w danym roku akademickim, listę zrealizowanych ocen (wraz z raportami zespołów oceniających i uchwałami Prezydium Komisji), a także listę ocen wyróżniających przyznanych poszczególnym kierunkom studiów i jednostkom organizacyjnym uczelni od 2002 r.