Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych PKA wśród prelegentów KWUMI.

Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński, przewodniczący Zespołu nauk ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie w dniach 20 – 21 maja br. udział w tegorocznej edycji Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki, której organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

fractal-935089_640

Uczestnikami konferencji są dziekani wydziałów prowadzących kształcenie na kierunkach „matematyka” i „informatyka”. Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński przedstawi zebranym zagadnienia związane z projektowanymi zmianami legislacyjnymi w odniesieniu do ocen jakości kształcenia prowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W programie spotkania przewidziano ponadto m. in. dyskusję na temat współpracy uczelni wyższych z biznesem, egzaminu maturalnego jako kryterium wstępu na studia, przebiegu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, oceny parametrycznej jednostek naukowych w roku 2017, zagadnień związanych z finansowaniem badań w ramach grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także możliwości współpracy różnych ośrodków i jednostek matematycznych.