Wizytacje PKA na przełomie maja i czerwca 2016 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 31 maja i 6 czerwca zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny jakości kształcenia:

 • 31 maja:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ocena powtórna);
 • 2 – 3 czerwca:
  • na kierunku „geologia stosowana” prowadzonym na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;
 • 3 – 4 czerwca:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Lindego w Poznaniu;
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym w Instytucie Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku;
  • na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania w Szczecinie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie;
 • 5 – 6 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Tarnowie Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Rezultaty przeprowadzonych ocen, po ich uprawomocnieniu, publikowane są w aktualizowanej co tydzień bazie ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA przygotowała również zestawienie ocen wyróżniających na poszczególnych kierunkach studiów i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wydziałach), którego zawartość jest aktualizowana w identycznych cyklach.