Lista wizytacji planowanych w pierwszych dniach listopada (aktualizacja).

Na początku listopada br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących wizytacji:Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18

 • 4 – 5 listopada:
  • na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej;
  • na kierunku „metalurgia” prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • 5 – 6 listopada:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Uczelni Europejskiej w Warszawie;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;
 • 6 – 7 listopada:
  • na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przeprowadzenie wizytacji stanowi tylko jeden z etapów postępowania oceniającego. Całą procedurę, wraz z datami granicznymi poszczególnych czynności, można prześledzić tutaj.