Wizytacje PKA: 7 – 13 listopada br.

W dniach 7 – 13 listopada br. przeprowadzone zostaną następujące oceny jakości kształcenia:

 • 7 – 8 listopada:
  • na kierunku „historia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej;
 • 8 – 9 listopada:
  • na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 9 – 10 listopada:
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej;
 • 12 – 13 listopada:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 • 13 – 14 listopada:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
  • na kierunku „taniec” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.