Wizytacje PKA pomiędzy 5 i 11 grudnia br.

Następujące postępowania oceniające zostały zaplanowane przez Polską Komisję Akredytacyjną pomiędzy 5 i 12 grudnia:

 • 5 – 6 grudnia:
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Inżynieryjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu;
 • 6 – 7 grudnia:
  • na kierunku „chemia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;
 • 7 – 8 grudnia:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
 • 9 – 10 grudnia:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
 • 11 – 12 grudnia:
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.