Wizytacje PKA w pierwszych dniach października 2017 r.

Między 2 a 8 października 2017 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 2.10.2017 r.:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (ocena powtórna);
 • 5 – 6.10.2017 r.:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • 6 – 7.10.2017 r.:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • 7 – 8.10.2017 r.:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym w Kolegium Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;
 • 8 – 9.10.2017 r.:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rezultaty wizyt zespołów oceniających, tj. uchwały podjęte przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostępne są – wraz z raportami zespołów oceniających – w bazie ocen PKA.