Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dra hab. inż. Mariana Chudego