Sprawozdanie z działalności PKA w 2009 r.

Zakończenie kolejnego roku pracy Państwowej Komisji Akredytacyjnej skłania do podsumowania efektów jej działalności w szerszym kontekście realizacji celów określonych strategią Komisji przyjętą na lata 2007–2011…

Pobierz publikację (.pdf)