Jakość, profesjonalizm, przejrzystość

– czyli www.pka.edu.pl w nowej odsłonie!


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz aktualnym trendom, zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki temu mamy przyjemność zaprosić Państwa do korzystania z serwisu, który odznacza się profesjonalizmem, intuicyjnością oraz wysoką jakością prezentowanych treści.

Przygotowując się do wprowadzanych zmian, zasięgnęliśmy opinii od przedstawicieli różnych grup interesariuszy właśnie po to, by nowa odsłona serwisu sprostała wszelkim oczekiwaniom swoich użytkowników. Przeprowadzone badania w grupach fokusowych pozwoliły nam dostrzec niedoskonałości oraz uchybienia poprzedniej wersji, które mogliśmy skutecznie wyeliminować, a także wyszukać i wdrożyć nowe rozwiązania, które usprawnią korzystanie ze wszystkich zasobów.

Prezentowana na stronie nowa szata graficzna została przemyślana i zaplanowana w taki sposób, aby usprawnić użytkownikom poruszanie się po witrynie. Co istotne, jest ona spójna z kompleksowym wzorem identyfikacji wizualnej wdrożonym przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wszystko to jest efektem długotrwałych przemian, których celem jest profesjonalna i skuteczna komunikacja Komisji z jej interesariuszami.

Dzięki temu możemy oddać w Państwa ręce czytelną i udoskonaloną wersję naszego portalu, który zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności PKA informacje podane w atrakcyjnej formie. Zadbaliśmy także o unowocześnienie strony, a co za tym idzie dostosowaliśmy ją do urządzeń mobilnych, abyście mogli Państwo w pełni korzystać z jej możliwości na swoich telefonach czy tabletach. Zastosowana wyszukiwarka pozwoli natomiast efektywnie przeszukiwać nową stronę, ale przede wszystkim umożliwi sprawne poruszanie się po naszej bazie ocen.

Informacje na stronie zostały uszeregowane według zakładek głównych: O PKA, Standardy i procedury ewaluacji, Ocena, Opiniowanie, Współpraca oraz Biuro PKA – zachęcamy do zapoznania się z ich rozszerzeniami, ponieważ znajdziecie w nich Państwo mnóstwo przydatnych wiadomości na temat działalności PKA, jej misji, strategii, aktów prawnych, na mocy których działa Komisja, wdrożonych standardów, czy też realizowanych procedur.

Przez stronę główną przeprowadzą Państwa natomiast odpowiednio sekcje: Najważniejsze wiadomości, Grupy docelowe (uczelnie, studenci, kandydaci na studia, reprezentanci grup pracodawców, członkowie, eksperci oraz osoby pełniące funkcję sekretarza zespołu oceniającego PKA, a także osoby chcące podjąć współpracę z PKA), Aktualności, Kalendarz wizytacji, Publikacje PKA, Ludzie (czyi kierownictwo Komisji i jej Biura) oraz Dane adresowe. Będziemy tu zamieszczali informacje, którymi chcemy podzielić się z naszymi użytkownikami. W atrakcyjnej formie, szybko i konkretnie – postaramy się, aby wszystkie komunikaty spełniały standardy współczesnej komunikacji, przy zachowaniu tradycyjnych norm kultury i wartości.

Wsłuchując się w konstruktywne opinie, nadal pracujemy nad udoskonalaniem naszego serwisu. Jeżeli w trakcie prowadzonych prac wystąpią jakiekolwiek przerwy w dostępie do informacji lub inne utrudnienia, postaramy się je jak najszybciej eliminować, by dać Państwu możliwość pełnego korzystania z serwisu.

Otwierając nowy rozdział obecności PKA w przestrzeni internetowej, dołożymy wszelkich starań, aby prezentowane treści odznaczały się jak najwyższym poziomem jakości oraz użyteczności.

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony!